Biuro Rzeczy Znalezionych


Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 6, 42 - 500 Będzin
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym
I piętro, pok. 112
Tel. (32) 368 07 07
Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych:

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmuje i przechowuje rzeczy znalezione (w zakresie wskazanym w ustawie o rzeczach znalezionych), poszukuje osób uprawnionych do ich odbioru, wydaje rzeczy znalezione osobom uprawnionym oraz udziela informacji w przedmiotowym zakresie.

Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca).

Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Właściwy starosta poucza znalazcę o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Protokół podpisuje własnoręcznie znalazca.

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat (nie dotyczy zabytków oraz materiałów archiwalnych).

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 380 ze zm.),

2. ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397).

WYKAZ RZECZY

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY

ZNALEZIONYCH

Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6

L.p.

Nazwa rzeczy znalezionej

 

Data przekazania do Biura

     
1. Telefon komórkowy Iphone 16.01.2017 r.
2. Portfel z zawartością gotówki 24.03.2017 r.
3. Papuga Aleksandretta Większa 13.06.2017 r.
4. Walizka z aparatem do światłoterapii 21.06.2017 r.
5. Walizka z rzeczami osobistymi, budzikiem, kamerką internetową, zegarkiem, słuchawkami przewodowymi Sennheiser 26.06.2017 r.
6. Telefon Samsung Galaxy J1 znaleziony w lipcu 2016 r. 10.07.2017 r.
7. Rower Author Kinetic znaleziony w listopadzie 2017r. 12.12.2017 r.
8. Telefon komórkowy Wiko znaleziony w październiku 2017 r. w Będzinie 23.03.2018r.
9. Wiatrówka Voltran 4,5 mm bez magazynka 28.03.2018r.
10. Rower Merida Matts znaleziony w Siewierzu 20.06.2018r.
11. Rower Skorpion Active znalezony w Mierzęcicach 20.06.2018r.
12. Wózek dziecięcy Coletto znaleziony w Czeladzi 04.07.2018r.
13. Pieniądze w kwocie 10 zł 03.09.2018r.
14. Portfel z zawartością pieniędzy w kwocie 60 zł 77gr oraz 3 kupony lotto 03.09.2018r.
15. 8 banknotów znalezionych 31.10.2018r. na osiedlu Syberka 31.10.2018r.
     
 

 

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Śledzik
email: asledzik@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  27‑06‑2012 13:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Bartos , w dniu:  27‑06‑2012 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2018 09:25:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie