Zadania publiczne realizowane w trybie małych grantów


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „,Mały bohater’ – czyli cykl pokazów promujących kickboxing wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących Powiat Będziński wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych
od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadanie publicznego.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji PRO SALUTE na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Organizacja uroczystości z okazji 20-lecia działalności hospicjum onkologicznego w Będzinie".


Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty Fundacji PRO SALUTE zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Będziński podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Kulturalno Sportowego Łagisza na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Przygotowanie i udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy "B" ŚZPN w sezonie 2013/2013 (w dyscyplinie piłka nożna)".

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Kulturalno Sportowego Łagisza zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Będziński podaje do publicznej wiadomości treść oferty Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Bądź zdrowy" - czyli prowadzenie ogólnodostępnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zamieszkujących Powiat Będziński, mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci i młodzieży.

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU zamieszczonej poniżej należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Będziński podaje do publicznej wiadomości treść oferty Klubu Sportów Walki "FIGHT CLUB BĘDZIN" na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Edukacja sportowa".

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Klubu Sportów Walki "FIGHT CLUB BĘDZIN" zamieszczonej poniżej należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: ngo@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "Edukacja sportowa" w terminie do dnia 12 czerwca 2012 roku.

 

Ogłoszenia

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Będziński podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego).

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" zamieszczonej poniżej należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: ngo@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "Wykonanie tablic informacyjnych dla zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych na terenie powiatu będzińskiego" w terminie do dnia 19 czerwca 2012 roku.

OGLOSZENIE

20‑07‑2016 14:28:57

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 239 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sączowa pn. „Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Sączowie”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sączowa zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadanie publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 20.07.2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie z dnia 16 września 2015 r.

16‑09‑2015 10:29:43

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Towarzystwa Przyjaciół Będzina na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Rewiry Hipokratesa, wydanie drugie – poprawione”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych
od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Towarzystwa Przyjaciół Będzina zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadanie publicznego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
866KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
$changeCreateDate.getData() ad:Mon Aug 05 11:38:16 CEST 2013
Wniosek realizacji zadania publicznego w trybie małych grantów - Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe ŁAGISZA
05‑08‑2013 11:38:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Załącznik do oferty realizacji zadania publicznego - Stowaryzszenie na Rzecz Zbytków Fortyfikacji " Pro Fortalicium"

11‑06‑2012 13:00:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta realizacji zadania publicznego - Stowaryzszenie na Rzecz Zbytków Fortyfikacji " Pro Fortalicium"

11‑06‑2012 12:37:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek realizacji zadania publicznego w trybie małych grantów - "FIGHT CLUB BĘDZIN"

04‑06‑2012 16:17:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Piotr Dudała , w dniu:  04‑06‑2012 15:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Radosław Ścipniak , w dniu:  04‑06‑2012 15:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑07‑2016 14:36:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie