Skład Rady


Skład osobowy Rady Powiatu Będzińskiego
kadencji 2018 - 2023

Imię:
Rafał
Nazwisko:
Adamczyk
Opis:
Rok urodzenia:

1974

Sprawowane funkcje:
Radny Rady Powiatu Będzińskiego, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wykształcenie:
Wyższe techniczne

Doświadczenie samorządowe:
Pracownik samorządowy od 2001 r.

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Ewa Bierońska
wiceprzewodnicząca
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Bierońska
Opis:
Rok urodzenia:

1983

Sprawowane funkcje:
Radna Rady Powiatu Będzińskiego, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie (geologiczne)

Doświadczenie samorządowe:
Radna Rady Powiatu Będzińskiego (V kadencja)


Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:
Niezależna działalność gospodarcza

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Drożdżowski
Opis:
Rok urodzenia:

1960

Sprawowane funkcje:
Radny Rady Powiatu Będzińskiego

Wykształcenie:
Wyższe - prawo
Podyplomowe studia menadżerskie

Doświadczenie samorządowe:
Radny Rady Powiatu Będzińskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego (kadencja V)

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:
Chochołowskie Termy - Dyrektor ds. marketingu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Zofia
Nazwisko:
Gajdzik
Opis:
Rok urodzenia:

1954

Sprawowane funkcje:
Radna Rady Powiatu Będzińskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Wykształcenie:
Wyższe, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe z zakresu Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego

Doświadczenie samorządowe:
od 1992 - praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
1992-2013 - kierownik wydziału w UM Czeladź,
2010-2013 - radna Rady Miasta Wojkowice
02.2013-12.2014 - Burmistrz Miasta Wojkowice w wyniku wyborów uzupełniających po referendum odwołującym poprzedniego Burmistrza

2014-2018 - Radna Rady Powiatu Będzińskiego, praca w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju i Infrastruktury


Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:
emeryt

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jerzy
Nazwisko:
Grad
Opis:
Rok urodzenia:

1958

Sprawowane funkcje:
Radny Rady Powiatu Będzińskiego, Przewodniczący Komisji Oświaty i Rozwoju Społecznego

Wykształcenie:
Wyższe, doktor nauk technicznych

Doświadczenie samorządowe:

Śląski Kurator Oświaty w latach 2002 - 2006

Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie w latach 2011 - 2015

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Rafał
Nazwisko:
Kocot
Opis:
Rok urodzenia:

1969

Sprawowane funkcje:
Radny Rady Powiatu Będzińskiego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia Publicznego

Prezes OSP Dobieszowice

Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobrownikach

Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Będzinie

Wykształcenie:
Wyższe

mgr Zarządzania w administracji rządowej i samorządowej

inż. Zarządzania i ekonomiki w Ochronie Środowiska

Doświadczenie samorządowe:
Członek Rady Sołeckiej w sołectwie Dobieszowice

Członek Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UM w Bytomiu

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Emeryt.

Ostatnio zajmowane stanowisko: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bytomiu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Dorota
Nazwisko:
Kowalik
Opis:
Rok urodzenia:

1956

Sprawowane funkcje:
Radna Rady Powiatu Będzińskiego

Wykształcenie:
Wyższe - administracja

Doświadczenie samorządowe:
od 1979 r. - Urząd Gminy Bobrowniki

2014 - 2018 - Radna Rady Powiatu Będzińskiego, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Rozwoju Społecznego

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:
Urząd Gminy Bobrowniki - Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Marian
Nazwisko:
Kozieł
Opis:
Rok urodzenia:

1950

Sprawowane funkcje:
Radny Rady Powiatu Będzińskiego, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury

Wykształcenie:
Wyższe administracyjne

Doświadczenie samorządowe:
Wójt Gminy Psary w latach 1997-2010
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego (IV i V kadencja)

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury (V kadencja)
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 1997-1998

Radny Gminy Psary, Przewodniczący Komisji Budżetu w latach 1994-1997


Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:
Emeryt
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Bożena Łapaj
Imię:
Bożena
Nazwisko:
Łapaj
Opis:
Rok urodzenia:Sprawowane funkcje:
Radna Rady Powiatu Będzińskiego

Wykształcenie:


Doświadczenie samorządowe:


Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Katarzyna
Nazwisko:
Maciejewska
Opis:
Rok urodzenia:

1971

Sprawowane funkcje:
Radna Rady Powiatu Będzińskiego

Wykształcenie:
Wyższe

Doświadczenie samorządowe:
Radna Rady Miejskiej Będzina w kadencji 2002-2006 oraz 2010-2014
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Będzina w kadencji 2010-2014

Radna Rady Powiatu Będzińskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów w kadencji 2014-2018

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:
Ośrodek Kultury w Będzinie - Pełnomocnik Dyrektora ds. Wizerunku, Marketingu i Promocji

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 25 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Dzierżanowski , w dniu:  30‑04‑2009 15:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2018 11:15:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive