Dane podstawowe


 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Gołuchowicach jest placówką z ponad 40-letnią tradycją. Ośrodek jest placówką koedukacyjną z 36 miejscami zakwaterowania w internacie. SOW zgodnie ze Statutem prowadzony jest dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych oraz posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wychowankami ośrodka mogą być dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum  lub szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24 rok życia. Podstawą przyjęcia do ośrodka  jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Rodzic (opiekun prawny) składa wniosek do starostwa powiatowego bądź urzędu miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania, o przyjęcie dziecka do szkoły specjalnej w SOSW w Będzinie lub ZSS w Czeladzi zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu oraz umieszczenie w internacie SOW w Gołuchowicach. Złożony wniosek zostaje przesłany do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie. Skierowanie do szkoły i internatu wydaje Starosta Będziński.

Podstawową formą pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza, która obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Fundamentalnym warunkiem funkcjonowania jest baza materialna zabezpieczająca prawidłowy przebieg procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz realizację statutowych obowiązków. Ośrodek zapewnia dobre warunki socjalno-bytowe wychowankom. Jest wyposażony w 3 lub 4 osobowe pokoje, izolatkę, 3 świetlice, salę gimnastyczną, pokój psychologa, pedagoga, wychowawców, pomieszczenia zajęć warsztatowych, pomieszczenie do Biofeedbacku. Otoczony jest rozległym terenem zielonym, a w odległości około 400 m. usytuowany zespół boisk „Orlik”, z którego wychowankowie korzystają.

W związku z zamiarem likwidacji ośrodka, obecnie w ośrodku nie ma wychowanków oraz pracowników pedagogicznych. Na chwilę obecną w ośrodku zatrudniony jest 1 pracownik pedagogiczny pełniący obowiązki dyrektora oraz pracownicy administracji i obsługi niezbędni do zabezpieczenia obiektu.

         

Adres:

Gołuchowice 60
42-470 Siewierz
tel. (fax): (032) 6741831
https://www.facebook.com/SOWGoluchowice
adres e-mail: soswgoluchowice@o2.pl

Informacja wytworzona przez:
Paweł Korusiewicz , w dniu:  15‑05‑2009 22:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  15‑05‑2009 22:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2020 16:28:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie