Dane podstawowe


Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

42-500 Będzin
ul. Promyka 26
tel. (0-32) 290-12-43
fax: (0-32) 266-50-62

Adres e-mail: ckp.bn@interia.pl lub sekretariat@ckp.bedzin.pl

strona internetowa: www.ckp.bedzin.pl


Status prawny:


Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jest publiczną placówką oświatową w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.
 • Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Będziński
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.
 • Centrum jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych


Organy Centrum:

Dyrektor Centrum, Rada pedagogiczna Centrum


Przedmiot działalności:

Do zadań Centrum należy w szczególności:
 1. organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych zawodowych w tym również szkół dla dorosłych w pełnym zakresie programowym, bądź w zakresie wybranych treści programowych,
 2. organizowanie egzaminów zawodowych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 3. realizowanie zadań szkoleniowych i edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:
 • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,
 • prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego dających uprawnienia mistrzowskie i specjalistyczne,
 • prowadzenie kursów i szkoleń dla dorosłych umożliwiających im przekwalifikowanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy,
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych pracowników zatrudnionych przez zakłady w celu przygotowania praktycznego,
 • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • organizowanie wybranych tematów zajęć praktycznych zleconych przez rzemiosło, szkoły specjalne i inne jednostki,
 • prowadzenie działalności kursowej zgodnej z zapotrzebowaniem środowiska,
 • w zależności od możliwości finansowych organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów.


W ramach Centrum działają następujące zespoły pracowni i pracownie:

Zespół pracowni mechanicznych, któremu przyporządkowane są:
 • pracownia obróbki ręcznej metalu,
 • pracownia obróbki mechanicznej
 • pracownia spawalnicza

Zespół pracowni elektrycznych, któremu przyporządkowane są:

 • pracownia elektryczna
 • pracownia elektroniczna

Zespół pracowni budowlanych, któremu podporządkowane są:
 • pracownia budowlana
 • pracownia obróbki drewna
Informacja wytworzona przez:
Milena Zrałek , w dniu:  16‑05‑2009 11:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  16‑05‑2009 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑05‑2015 09:24:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie