Skład Rady


Skład osobowy Rady Powiatu Będzińskiego
kadencji 2024 - 2029

Imię:
Zdzisław
Nazwisko:
Banaś
Opis:
Rok urodzenia:

1957

Sprawowane funkcje:
Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Członek Prezydium Zarządu Głównego OSPRP, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSPRP województwa śląskiego, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSPRP Będzin

Wykształcenie:
Wyższe - Uniwersytet Śląski, studia podyplomowe - Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe - Szkoła Główna Handlowa Warszawa

Doświadczenie zawodowe:
1977-1982 Zarząd Wojewódzki ZSMP Katowice

1982-1990 Gminna Sółdzielnia "SCh" Siewierz V-ce Prezes

1990-1998 Własna działalność gospodarcza

1998-2006 Starostwo Powiatowe w Bedzinie - Członek Zarządu, Wicestarosta

2006-2024 Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Starostwo Powiatowe w Bedzinie - Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jakub
Nazwisko:
Kużdżał
Opis:
Rok urodzenia:

1987

Sprawowane funkcje:
Dyrektor MOSiR Czeladź

Wykształcenie:
Wyższe, Magister Politologi UŚ w Katowcach, Wydział Nauk Społecznych - Specjalność Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Doświadczenie zawodowe:

2012-2014 Dyrektor Handlowy w Grupie Finansowej Total Inkaso sp. z o.o.

2014-2021 własna działalność gospodarcza z zakresu prawa i finansów

2020-2021 dziennikarz, prezenter i wydawca serwisu SILESIA24.PL

2021- obecnie Dyrektor MOSiR Czeladź

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Miejski Ośwrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi - dyrektor

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Piotr
Nazwisko:
Krzyżkiewicz
Opis:
Rok urodzenia:

1974

Sprawowane funkcje:
Radny Rady Miejskiej Będzina, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Będzina, Radny Powiatu Będzińskiego, Prezes Zarządu Energeo sp. z o.o.

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletnie doświadczenie w pracy dla samorządu i mieszkańców, zarządza od kilkunastu lat firmami z branży efektywności energetycznej

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Energeo sp. z o.o. - Prezes Zarządu

CAiCE sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Przemysław Krasoń
Imię:
Przemysław
Nazwisko:
Krasoń
Email:
przemyslaw.krason@powiat.bedzin.pl
Opis:
Rok urodzenia:

1982

Sprawowane funkcje:

Radny Gminy Psary 2010-2014

Radny Powiatu Będzińskiego 2018-2024, 2024-2029

Wykształcenie:
Wyższe, mgr inż. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Doświadczenie zawodowe:
energetyk: Kierownik Bloku, Główny Specjalista ds. utrzymania majątku (16 lat w zawodzie)

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:
Tauron Wytwarzanie S.A. - Główny Specjalista

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Mariola
Nazwisko:
Kozieł
Opis:
Rok urodzenia:

1962

Sprawowane funkcje:
Radna Powiatu Będzińskiego VII kadencji

Wykształcenie:
Wyższe: Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi, Akademia Ekonomiczna - Zarządzanie w Oświacie, Akademia WSB - Psychologia

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Czeladzi (1999-2019)

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach - nauczyciel

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Rafał
Nazwisko:
Kocot
Opis:
Rok urodzenia:

1969

Sprawowane funkcje:
Radny Powiatu Będzińskiego 2018-2024, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia Publicznego, Członek Rady LGD "Brynica to nie granica", Prezes OSP Dobieszowice, Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobrownikach, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Będzinie, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego.

Wykształcenie:
Wyższe

mgr Zarządzania w administracji rządowej i samorządowej

inż. Zarządzania i Ekonomiki w Ochronie Środowiska

Doświadczenie zawodowe:

Oficer pożarnictwa były zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bytomiu

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia Publicznego

Członek Komisji Rozwoju i Infrastruktury

Były nauczyciel ZSOiT w Wojkowicach

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Emeryt

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jerzy
Nazwisko:
Grad
Opis:
Rok urodzenia:

1958

Sprawowane funkcje:
Przewodniczący Komisji Oświaty i Rozwoju Społecznego oraz członek Komiski Skarg, Wniosków i Petycji w VI kadencji Rady Powiatu Będzińskiego (2018 - 2024)

Przewodniczący Komisji Oświaty i Rozwoju Społecznego oraz członek Komiski Rewizyjnej w VII kadencji Rady Powiatu Będzińskiego (2024 - 2029)

Wykształcenie:
Wyższe, doktor nauk technicznych

Studia podyplomowe: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Doświadczenie zawodowe:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy EMAG w Katowicach - pracownik naukowo-badawczy

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach - nauczyciel/wicedyrektor

Kuratorium Oświaty w Katowicach - Śląski Kurator Oświaty

Starostwo Powiatowe w Będzinie - Naczelnik Wydziału Oświaty

Nauczyciel akademicki

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach - dyrektor

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Arkadiusz
Nazwisko:
Grabowski
Opis:
Rok urodzenia:

1974

Sprawowane funkcje:
Radny Powiatu Będzińskiego 2006-2010, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego 2014-2015, Senator RP 2015-2019

Wykształcenie:
Wyższe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach tytuł magister, Uniwersytet Śląski Studia Podyplomowe - Prawo Gospodarcze i Handlowe

Doświadczenie zawodowe:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - urzędnik, Kierownik Biura Powiatowego, sektor bankowy - dyrektor, Senat RP - Senator, sektor energetyczny - dyrektor.

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Menedżer w spółce branży energetycznej - dyrektor

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Dudziński
Opis:
Rok urodzenia:

1981

Sprawowane funkcje:
Wicestarosta Powiatu Będzińskiego/Radny Powiatu Będzińskiego 2024-2029

Radny Rady Miejskiej Będzina 2010-2024

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina 2014-2023

Przewodniczący Komisji Licencyjnej PZPN III Liga

Przewodniczący Komisji Licencyjnej ŚZPN

Wykształcenie:
Wyższe

Politologia, Administracja Publiczna, MBA Executive, Socjologia, BHP

Doświadczenie zawodowe:
GPW Inżynieria Sp. z o. o. - Wiceprezes ds. technicznych

PKM Świerklaniec Sp. z o. o. - Prezes Zarządu

Urząd Miejski Mysłowice - Sekretarz Miasta

Urząd Metropolitalny - Dyrektor Biura Obsługi Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki

Starostwo Powiatowe w Będzinie - Kierownik Biuro Komunikacji Społecznej

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Starostwo Powiatowe w Bedzinie - Wicestarosta Powiatu Będzińskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Anna
Nazwisko:
Pawęzowska
Opis:
Rok urodzenia:

1974

Sprawowane funkcje:
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego

Wykształcenie:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Kierunek Ekonomia;

Studia podyblomowe - Rachunkowość budżetowa;

Studia podyplomowe - Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej.

Doświadczenie samorządowe:
1999-2011 - Starostwo Powiatowe w Będzinie

2011-nadal - Urząd Miejski w Będzinie

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Urząd Miejski w Będzinie - Skarbnik Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Zdzisław
Nazwisko:
Banaś
Opis:
Rok urodzenia:

1957

Sprawowane funkcje:
Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Członek Prezydium Zarządu Głównego OSPRP, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSPRP województwa śląskiego, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSPRP Będzin

Wykształcenie:
Wyższe - Uniwersytet Śląski, studia podyplomowe - Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe - Szkoła Główna Handlowa Warszawa

Doświadczenie zawodowe:
1977-1982 Zarząd Wojewódzki ZSMP Katowice

1982-1990 Gminna Sółdzielnia "SCh" Siewierz V-ce Prezes

1990-1998 Własna działalność gospodarcza

1998-2006 Starostwo Powiatowe w Bedzinie - Członek Zarządu, Wicestarosta

2006-2024 Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Starostwo Powiatowe w Bedzinie - Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jakub
Nazwisko:
Kużdżał
Opis:
Rok urodzenia:

1987

Sprawowane funkcje:
Dyrektor MOSiR Czeladź

Wykształcenie:
Wyższe, Magister Politologi UŚ w Katowcach, Wydział Nauk Społecznych - Specjalność Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Doświadczenie zawodowe:

2012-2014 Dyrektor Handlowy w Grupie Finansowej Total Inkaso sp. z o.o.

2014-2021 własna działalność gospodarcza z zakresu prawa i finansów

2020-2021 dziennikarz, prezenter i wydawca serwisu SILESIA24.PL

2021- obecnie Dyrektor MOSiR Czeladź

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Miejski Ośwrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi - dyrektor

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Piotr
Nazwisko:
Krzyżkiewicz
Opis:
Rok urodzenia:

1974

Sprawowane funkcje:
Radny Rady Miejskiej Będzina, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Będzina, Radny Powiatu Będzińskiego, Prezes Zarządu Energeo sp. z o.o.

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletnie doświadczenie w pracy dla samorządu i mieszkańców, zarządza od kilkunastu lat firmami z branży efektywności energetycznej

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Energeo sp. z o.o. - Prezes Zarządu

CAiCE sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Przemysław Krasoń
Imię:
Przemysław
Nazwisko:
Krasoń
Email:
przemyslaw.krason@powiat.bedzin.pl
Opis:
Rok urodzenia:

1982

Sprawowane funkcje:

Radny Gminy Psary 2010-2014

Radny Powiatu Będzińskiego 2018-2024, 2024-2029

Wykształcenie:
Wyższe, mgr inż. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Doświadczenie zawodowe:
energetyk: Kierownik Bloku, Główny Specjalista ds. utrzymania majątku (16 lat w zawodzie)

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:
Tauron Wytwarzanie S.A. - Główny Specjalista

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Mariola
Nazwisko:
Kozieł
Opis:
Rok urodzenia:

1962

Sprawowane funkcje:
Radna Powiatu Będzińskiego VII kadencji

Wykształcenie:
Wyższe: Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi, Akademia Ekonomiczna - Zarządzanie w Oświacie, Akademia WSB - Psychologia

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Czeladzi (1999-2019)

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach - nauczyciel

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Rafał
Nazwisko:
Kocot
Opis:
Rok urodzenia:

1969

Sprawowane funkcje:
Radny Powiatu Będzińskiego 2018-2024, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia Publicznego, Członek Rady LGD "Brynica to nie granica", Prezes OSP Dobieszowice, Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobrownikach, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Będzinie, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego.

Wykształcenie:
Wyższe

mgr Zarządzania w administracji rządowej i samorządowej

inż. Zarządzania i Ekonomiki w Ochronie Środowiska

Doświadczenie zawodowe:

Oficer pożarnictwa były zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bytomiu

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia Publicznego

Członek Komisji Rozwoju i Infrastruktury

Były nauczyciel ZSOiT w Wojkowicach

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Emeryt

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Jerzy
Nazwisko:
Grad
Opis:
Rok urodzenia:

1958

Sprawowane funkcje:
Przewodniczący Komisji Oświaty i Rozwoju Społecznego oraz członek Komiski Skarg, Wniosków i Petycji w VI kadencji Rady Powiatu Będzińskiego (2018 - 2024)

Przewodniczący Komisji Oświaty i Rozwoju Społecznego oraz członek Komiski Rewizyjnej w VII kadencji Rady Powiatu Będzińskiego (2024 - 2029)

Wykształcenie:
Wyższe, doktor nauk technicznych

Studia podyplomowe: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Doświadczenie zawodowe:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy EMAG w Katowicach - pracownik naukowo-badawczy

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach - nauczyciel/wicedyrektor

Kuratorium Oświaty w Katowicach - Śląski Kurator Oświaty

Starostwo Powiatowe w Będzinie - Naczelnik Wydziału Oświaty

Nauczyciel akademicki

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach - dyrektor

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Arkadiusz
Nazwisko:
Grabowski
Opis:
Rok urodzenia:

1974

Sprawowane funkcje:
Radny Powiatu Będzińskiego 2006-2010, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego 2014-2015, Senator RP 2015-2019

Wykształcenie:
Wyższe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach tytuł magister, Uniwersytet Śląski Studia Podyplomowe - Prawo Gospodarcze i Handlowe

Doświadczenie zawodowe:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - urzędnik, Kierownik Biura Powiatowego, sektor bankowy - dyrektor, Senat RP - Senator, sektor energetyczny - dyrektor.

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Menedżer w spółce branży energetycznej - dyrektor

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Dudziński
Opis:
Rok urodzenia:

1981

Sprawowane funkcje:
Wicestarosta Powiatu Będzińskiego/Radny Powiatu Będzińskiego 2024-2029

Radny Rady Miejskiej Będzina 2010-2024

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina 2014-2023

Przewodniczący Komisji Licencyjnej PZPN III Liga

Przewodniczący Komisji Licencyjnej ŚZPN

Wykształcenie:
Wyższe

Politologia, Administracja Publiczna, MBA Executive, Socjologia, BHP

Doświadczenie zawodowe:
GPW Inżynieria Sp. z o. o. - Wiceprezes ds. technicznych

PKM Świerklaniec Sp. z o. o. - Prezes Zarządu

Urząd Miejski Mysłowice - Sekretarz Miasta

Urząd Metropolitalny - Dyrektor Biura Obsługi Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki

Starostwo Powiatowe w Będzinie - Kierownik Biuro Komunikacji Społecznej

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Starostwo Powiatowe w Bedzinie - Wicestarosta Powiatu Będzińskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Anna
Nazwisko:
Pawęzowska
Opis:
Rok urodzenia:

1974

Sprawowane funkcje:
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego

Wykształcenie:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Kierunek Ekonomia;

Studia podyblomowe - Rachunkowość budżetowa;

Studia podyplomowe - Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej.

Doświadczenie samorządowe:
1999-2011 - Starostwo Powiatowe w Będzinie

2011-nadal - Urząd Miejski w Będzinie

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Urząd Miejski w Będzinie - Skarbnik Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 26 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Dzierżanowski , w dniu:  30‑04‑2009 15:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑04‑2009 15:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2024 12:23:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie