Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Wydział Komunikacji Tomasz Armata 347062
Starostwo Powiatowe w Będzinie Patryk Kozak 322141
Starostwo Daria Konieczna 156304
Wydział Architektury Bogdan Bednarczyk 126440
Nabór Ewa Słota 100135
Ogłoszenia naboru Ewa Słota 96030
Organy Daria Konieczna 80297
Druki Aldona Chodyka-Janowska 78827
Wydział Geodezji Magdalena Mirska 78733
Zarząd Powiatu Daria Konieczna 72196
Powiat Daria Konieczna 71234
Karty Usług Przemysław Poręba 70508
Administrator Ewelina Korzec 66717
Komisje Daria Konieczna 64892
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Będzinie Barbara Cebula 64655