Dane podstawowe


II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie

ul. Teatralna 5
42-500 Będzin

tel/fax 0-32 267 45 80

strona: www.wyspianski.bedzin.pl


e-mail: sekretariat@wyspianski.bedzin.pl


 Sposób organizacji

Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Ponadgimnazjalna, Szkoła Ponadpodstawowa


Przedmiot działalności

Kształcenie w systemie dziennym z możliwością zdawania egzaminu dojrzałości oraz egzaminu maturalnego


Organa i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski,Szkolny Rzecznik Praw Ucznia


Misja szkoły
 

Misja II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego

"Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współdziałają na zasadzie partnerstwa, wzajemnego szacunku i tolerancji - nauczyciele, uczniowie, rodzice."


Jesteśmy liceum, które:
 
  • umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy według najnowszych metod nauczania;
  • umożliwia uczniom pełny rozwój intelektualny i osobowościowy;
  • zapewnia dobrze zorganizowane zajęcia edukacyjne i wychowawcze;
  • aktywizuje uczniów do samorealizacji i twórczego działania; aktywizuje uczniów do samokształcenia i permanentnego zdobywania wiedzy;
  • przygotowuje uczniów do pełnienia różnych ról społecznych, publicznych i rodzinnych;
  • naucza i wychowuje w oparciu o uniwersalne zasady etyczno-moralne oraz wartości chrześcijańskie;
  • dba o dobre i partnerskie stosunki między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i nauczycielami, między społecznością szkolną i lokalną;
  • zapewnia dobrą bazę dydaktyczną;
  • pragnie zwiększyć rolę rodziców w działaniach edukacyjnych szkoły.


Wizja szkoły

Wizja II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie dąży do stworzenia nowoczesnej szkoły, otwartej i przyjaznej dla całej społeczności szkolnej, dbającej o wysoki poziom nauczania, kultywującej ceremoniał szkoły oraz jej tradycje.

Kształci kompetentnego absolwenta, który posiada umiejętności pozwalające mu funkcjonować w kraju oraz w zjednoczonej Europie, wyznającej takie wartości jak: odpowiedzialność, uczciwość, kreatywność i sukces.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Hetman , w dniu:  15‑05‑2009 10:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  15‑05‑2009 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 11:01:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie