Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24 m


Obowiązkowi rejestracji podlegają:

 • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.          

 Ponowna rejestracja: jednostek o parametrach określonych przepisami Ustawy.
 Właściciele mają na to:

 • 12 miesięcy (jednostki zarejestrowane do dnia 1 stycznia2000 r.),
 • 18 miesięcy (jednostki zarejestrowane do dnia 1 stycznia 2006 r.)
 •  30  miesięcy (jednostki zarejestrowane po dniu 1 stycznia 2006 r.) od wejścia w życie  
   ustawy.                                          

UWAGA!

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Wykreślenie z rejestru

01‑09‑2020 09:50:32
Dokumenty:
Plik pdf 0. Wniosek o wykreślenie z rejestru_763342.pdf
01‑09‑2020 11:33:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. wnioskujący_763343.pdf
01‑09‑2020 11:33:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. zbycie - nabycie - wykreślenie_763344.pdf
01‑09‑2020 11:33:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
416KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. oświadczenie - pouczenie_763345.pdf
01‑09‑2020 11:33:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o nabyciu

01‑09‑2020 09:49:43
Dokumenty:
Plik pdf 0. Zawiadomienie o nabyciu_763324.pdf
01‑09‑2020 11:31:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. wnioskujący_763325.pdf
01‑09‑2020 11:31:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. zbycie - nabycie - wykreślenie_763326.pdf
01‑09‑2020 11:31:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
416KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. właściciel_763327.pdf
01‑09‑2020 11:31:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
431KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. własciciel - załącznik_763328.pdf
01‑09‑2020 11:31:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
435KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5. oświadczenie - pouczenie_763329.pdf
01‑09‑2020 11:31:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o zbyciu

01‑09‑2020 09:48:59
Dokumenty:
Plik pdf 0. Zawiadomienie o zbyciu_763304.pdf
01‑09‑2020 11:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. wnioskujący_763305.pdf
01‑09‑2020 11:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. zbycie - nabycie - wykreślenie_763306.pdf
01‑09‑2020 11:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
416KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. właściciel_763307.pdf
01‑09‑2020 11:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
431KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. własciciel - załącznik_763308.pdf
01‑09‑2020 11:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
435KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5. oświadczenie - pouczenie_763309.pdf
01‑09‑2020 11:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydanie wtórnika

01‑09‑2020 09:48:20
Dokumenty:
Plik pdf 0. Wniosek o wydanie wtórnika_763282.pdf
01‑09‑2020 11:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. wnioskujący_763283.pdf
01‑09‑2020 11:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. wtórnik_763284.pdf
01‑09‑2020 11:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. oświadczenie - pouczenie_763285.pdf
01‑09‑2020 11:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Odpis-Wyciąg

01‑09‑2020 09:47:12
Dokumenty:
Plik pdf 0. Wniosek o odpis - wyciąg_763273.pdf
01‑09‑2020 11:13:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. wnioskujący_763274.pdf
01‑09‑2020 11:13:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. odpis - wyciąg_763275.pdf
01‑09‑2020 11:13:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
420KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. oświadczenie - pouczenie_763276.pdf
01‑09‑2020 11:13:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zmiana danych jednostki

01‑09‑2020 09:46:28
Dokumenty:
Plik pdf 0. Wniosek o zmianę danych jednostki.pdf
01‑09‑2020 11:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. wnioskujący.pdf
01‑09‑2020 11:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. właściciel-zmiana danych.pdf
01‑09‑2020 11:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
542KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. własciciel - załącznik.pdf
01‑09‑2020 11:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
435KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. armator zmiana danych.pdf
01‑09‑2020 11:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
538KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5. dane jednostki - zmiana danych.pdf
01‑09‑2020 11:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
588KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 6. oświadczenie - pouczenie.pdf
01‑09‑2020 11:01:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rejestracja jednostki

01‑09‑2020 09:45:40
Dokumenty:
Plik pdf 0. Wniosek o rejestrację jednostki.pdf
01‑09‑2020 10:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. wnioskujący_763229.pdf
01‑09‑2020 10:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. właściciel_763230.pdf
01‑09‑2020 10:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
431KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. własciciel - załącznik.pdf
01‑09‑2020 10:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
435KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. armator.pdf
01‑09‑2020 10:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
428KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5. dane jednostki - rejestracja.pdf
01‑09‑2020 10:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
605KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 6. dane jednostki - aktualne dokumenty.pdf
01‑09‑2020 10:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
427KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 7. oświadczenie - pouczenie.pdf
01‑09‑2020 10:55:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rezerwacja numeru

01‑09‑2020 09:44:34
Dokumenty:
Plik pdf 0. Wniosek o rezerwację numeru.pdf
01‑09‑2020 10:51:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
410KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. wnioskujący_763209.pdf
01‑09‑2020 10:51:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
434KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. właściciel_763210.pdf
01‑09‑2020 10:51:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
431KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. właściciel - załącznik.pdf
01‑09‑2020 10:51:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
435KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. dane jednostki - rezerwacja.pdf
01‑09‑2020 10:51:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
508KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5. oświadczenie - pouczenie.pdf
01‑09‑2020 10:51:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
437KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA OGÓLNA
07‑08‑2020 10:27:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Machura , w dniu:  07‑08‑2020 09:38:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Machura , w dniu:  07‑08‑2020 09:38:19
Data ostatniej aktualizacji:
07‑08‑2020 10:29:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie