Konsultacje aktów prawa miejscowego


Konsultacje projektów Uchwał Rady Powiatu Będzińskiego

09‑02‑2018 10:00:01

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Będzińskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9.02.2018 r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 19.02.2018r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2018r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: oswiata2@powiat.bedzin.pl

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Wójcikiewicz , w dniu:  06‑10‑2015 12:03:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Bociek , w dniu:  06‑10‑2015 12:03:05
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2017 14:36:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie