Zadania publiczne realizowane w trybie małych grantów


OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej: „Sportowa integracja seniorów drogą do zdrowia
i sprawności”, złożonej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Będzinie, Koło nr 7 w Wojkowicach.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Będzinie, Koło nr 7 w Wojkowicach należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 12.10.20

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Sportowa integracja seniorów drogą do zdrowia i sprawności"

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Caritas Diecezji Sosnowieckiej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Bal Wolontariusza Vivat Niepodległa!”

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Caritas Diecezji Sosnowieckiej należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 5.09.2023 r.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Bal Wolontariusza Vivat Niepodległa!"

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Rogo Senior na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Dzień Seniora
w Rogoźniku”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Rogo Senior należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 9.08.2023 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Dzień Seniora w Rogoźniku"

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia „Akademia Sportu” na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Międzypokoleniowa integracyjna olimpiada sportowa”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia „Akademia Sportu” zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie, należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 20.07.2022 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Międzypokoleniowa integracyjna olimpiada sportowa”.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Siódmy Jubileusz Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 20.05.2022 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Siódmy Jubileusz Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Klub Sportowy „Zagłębianka” na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Koncert świąteczno-wigilijny”.


Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Klub Sportowy „Zagłębianka” zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie, należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 24.11.2021 r.

 

Pobierz załącznik: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznegoKoncert swiateczno-wigilijny.pdf

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia „Akademia Sportu” na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Integracja międzypokoleniowa poprzez sport”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia „Akademia Sportu” zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie, należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 04.08.2021 r.

 

Pobierz załącznik: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Integracja międzypokoleniowa poprzez sport.pdf

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 2020 r., poz. 1057) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego AKCENT na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Turniej Tańca – Puchar Okręgu Śląskiego Sportowego Tańca Towarzyskiego”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego AKCENT zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

 

Data zamieszczenia oferty: 24.09.2020 r.

Pobierz załącznik: Mały grant - Uczniowski Klub Tańca Sportowego AKCENT „Turniej Tańca – Puchar Okręgu Śląskiego Sportowego Tańca Towarzyskiego”.

 

OGŁOSZENIE

 

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 ze zm.1) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty ZHP Chorągwi Śląskiej Hufca Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego pn: „Energia Zaucha + doświadczenie seniora druha”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty ZHP Chorągwi Śląskiej Hufca Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: rzecznik@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadanie publicznego.

 

OGŁOSZENIE

 

 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Dzień na ludowo w Powiecie Będzińskim”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: rzecznik@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z pózn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „,Mały bohater’ – czyli cykl pokazów promujących kickboxing wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących Powiat Będziński wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych
od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadanie publicznego.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji PRO SALUTE na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Organizacja uroczystości z okazji 20-lecia działalności hospicjum onkologicznego w Będzinie".


Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty Fundacji PRO SALUTE zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Będziński podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Kulturalno Sportowego Łagisza na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Przygotowanie i udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy "B" ŚZPN w sezonie 2013/2013 (w dyscyplinie piłka nożna)".

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Kulturalno Sportowego Łagisza zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Będziński podaje do publicznej wiadomości treść oferty Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Bądź zdrowy" - czyli prowadzenie ogólnodostępnych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zamieszkujących Powiat Będziński, mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci i młodzieży.

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU zamieszczonej poniżej należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Będziński podaje do publicznej wiadomości treść oferty Klubu Sportów Walki "FIGHT CLUB BĘDZIN" na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Edukacja sportowa".

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Klubu Sportów Walki "FIGHT CLUB BĘDZIN" zamieszczonej poniżej należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: ngo@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "Edukacja sportowa" w terminie do dnia 12 czerwca 2012 roku.

 

Ogłoszenia

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Będziński podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego).

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" zamieszczonej poniżej należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: ngo@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "Wykonanie tablic informacyjnych dla zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych na terenie powiatu będzińskiego" w terminie do dnia 19 czerwca 2012 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
998KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Koncert świąteczno-wigilijny

24‑11‑2021 14:13:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

16‑10‑2018 08:55:33

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Diamond Academy na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn: RODZINKOWO NA SPORTOWO - ZIMOWY PIKNIK SPORTOWY.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Diamond Academy zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE - zadanie publiczne 'Siewierz od gara'

14‑05‑2018 15:03:13

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Art-Eco Plus na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn: „Siewierz od Gara”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Art-Eco Plus zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 14.05.2018 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

30‑10‑2017 09:16:46

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 ze zm.1) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty ZHP Chorągwi Śląskiej Hufca Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego pn: „Energia Zaucha + doświadczenie seniora druha”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty ZHP Chorągwi Śląskiej Hufca Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: rzecznik@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadanie publicznego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Mały grant - Klub Sportu i Rekreacji Mistral - Dzień dla Rodziny na sportowo

10‑05‑2017 12:34:24

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817 ze zm.1) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Klub Sportu i Rekreacji pn: „Dzień dla Rodziny na sportowo”.

 

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Klub Sportu i Rekreacji Mistral zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: rzecznik@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadanie publicznego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Joanna Mędrzak , w dniu:  04‑06‑2012 15:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Radosław Ścipniak , w dniu:  04‑06‑2012 15:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2023 13:04:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie