Konsultacje aktów prawa miejscowego


Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

  art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),

  Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 5.09.2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 14.09.2023 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

      w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.powiat.bedzin.pl

      na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce „Program współpracy”


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2023 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób:

   w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,

   listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,

   w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.bedzin.pl

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

 • art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.),

 • Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.09.2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 26.09.2022 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 •     na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce „Program współpracy”


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2022 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób:

 • w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,

 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,

 •  w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.bedzin.pl

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie określenia organizacji
i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

  art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),

  Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie określenia organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.10.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 29.10.2021 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

      w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.powiat.bedzin.pl

      na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce „Ogłoszenia”


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób:

   w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,

   listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,

 w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.bedzin.pl

Pobierz załącznik: Uchwała w sprawie określania organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariaci
e

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

 • art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),

 • Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.09.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 24.09.2021 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 • na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl
  w zakładce „Program współpracy”


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2021 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób:

 • w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,

 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,

Projek Uchwały „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 Konsultacje prowadzone są na podstawie:

 • art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
 • Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 7.09.2020 r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 16.09.2020 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.powiat.bedzin.pl
 • na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce „Program współpracy”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

 

 Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób:

 • w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,
 • w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.bedzin.pl

 

Komunikat z załącznikami

04‑09‑2019 08:56:02

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: ustanowienia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Będziński, zmiany uchwały Nr VII/131/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Uczniów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego oraz zmiany uchwały Nr VII/132/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Studentów- mieszkańców Powiatu Będzińskiego

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 04.09.2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16.09.2019 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana
Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2019 do godz. 17:00 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: oswiata2@powiat.bedzin.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Uchwała Rady Powiatu Będzińskiego
03‑09‑2019 11:13:53

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 Konsultacje prowadzone są na podstawie:

 • art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688),
 • Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3.09.2019 r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 13.09.2019 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.powiat.bedzin.pl
 • na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce „Program współpracy”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

 

 Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 13.09.2019 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób:

 • w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,
 • w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.bedzin.pl

Pobierz załącznik: „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

01‑08‑2019 08:24:11

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/131/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Uczniów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego oraz zmiany uchwały Nr VII/132/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Studentów- mieszkańców Powiatu Będzińskiego

  

Termin rozpoczęcia konsultacji: 01.08.2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 12.08.2019 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana
Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2019 do godz. 17:00 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: oswiata2@powiat.bedzin.pl

Pobierz załącznik:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje Aktów Prawa Miejscowego

14‑09‑2018 09:34:33

Konsultacje Aktów Prawa Miejscowego

 Konsultacje prowadzone są na podstawie:

·         art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.),

·         Uchwały nr XVII/263/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.09.2018r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 24.09.2018r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Konsultacje aktów prawa miejscowego”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Kadr i Organizacji Starostwa Powiatowego.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2018r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Kadr i Organizacji,
ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.bedzin.pl

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektów Uchwał Rady Powiatu Będzińskiego

09‑02‑2018 10:00:01

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Będzińskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9.02.2018 r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 19.02.2018r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2018r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: oswiata2@powiat.bedzin.pl

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Joanna Mędrzak , w dniu:  06‑10‑2015 12:03:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Bociek , w dniu:  06‑10‑2015 12:03:05
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2023 13:02:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie