Biuro Rzeczy Znalezionych


Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 6, 42 - 500 Będzin
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
I piętro, pok. 112
Tel. (32) 368 07 07
Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych:

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmuje i przechowuje rzeczy znalezione (w zakresie wskazanym w ustawie o rzeczach znalezionych), poszukuje osób uprawnionych do ich odbioru, wydaje rzeczy znalezione osobom uprawnionym oraz udziela informacji w przedmiotowym zakresie.

Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca).

Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Właściwy starosta poucza znalazcę o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Protokół podpisuje własnoręcznie znalazca.

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat (nie dotyczy zabytków oraz materiałów archiwalnych).

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 1145),

2. ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908).

WYKAZ RZECZY

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY

ZNALEZIONYCH

Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6

 

Nazwa rzeczy znalezionej

Data przekazania do Biura

1. Telefon komórkowy Samsung z klapką znaleziony w maju br. w Będzinie 03.06.2019r.
2. Banknot w polskiej walucie znaleziony na stacji paliw w Siewierzu w lipcu br. 21.08.2019r.
3. Telefon komórkowy LG K350n znaleziony w Wojkowicach 28.08.2019r.
4. Dron DJI znaleziony na prywatnej posesji w Czeladzi 13.09.2019r.
5. Banknot w polskiej walucie znaleziony w markecie w Sławkowie we wrześniu 2019r. 04.10.2019r.
6. Znaleziony na ścieżce w Będzinie w październiku 2019 r. telefon komórkowy Huawei P8 15.11.2019r.
7. Znaleziony na ulicy w Wojkowicach w listopadzie 2019r. telefon komórkowy Huawei Mate 20 Lite 15.11.2019r.
8. Znaleziony na stacji benzynowej w Będzinie w październiku 2019 r. łańcuszek koloru żółtego 25.11.2019r.
9. Znaleziony w Katowicach w grudniu 2019 r. zegarek z napisem Emporio Armani na tarczy 05.12.2019r.
10. Wózek dziecięcy czarno-zielony znaleziony w Będzinie 24.02.2020r.
11. Banknoty w polskiej walucie znalezione w Sławkowie w lutym 2020 r. 06.04.2020r.
 

 

Informacja wytworzona przez:
Joanna Bartos , w dniu:  27‑06‑2012 13:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Bartos , w dniu:  27‑06‑2012 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2021 12:13:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie