Biuro Rzeczy Znalezionych


Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 6, 42 - 500 Będzin
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
I piętro, pok. 112
Tel. (32) 368 07 07
Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych:

Poniedziałek od 7.30 do 17.00

Wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00

 

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmuje i przechowuje rzeczy znalezione (w zakresie wskazanym w ustawie o rzeczach znalezionych), poszukuje osób uprawnionych do ich odbioru, wydaje rzeczy znalezione osobom uprawnionym oraz udziela informacji w przedmiotowym zakresie.

Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca).

Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Właściwy starosta poucza znalazcę o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Protokół podpisuje własnoręcznie znalazca.

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat (nie dotyczy zabytków oraz materiałów archiwalnych).

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz 1360 ze zm.),

2. ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 501 ze zm.).

WYKAZ RZECZY

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY

ZNALEZIONYCH

Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6

 

Nazwa rzeczy znalezionej

Data przekazania do Biura

1. Deska do prasowania, mini opiekacz znalezione w czerwcu br. w Wojkowicach 28.06.2021r.
2. Telefon komórkowy IPhone znaleziony w listopadzie 2021 r. w sklepie Biedronka w Będzinie 10.03.2022 r.
3. Czytnik e-booków znaleziony w autobusie na terenie Będzina w kwietniu 2022 r. 28.04.2022 r.
4. Telefon Redmi z uszkodzonym wyświetlaczem znaleziony w centrum Wojkowic w czerwcu 2022 r. 04.07.2022 r.
5. Telefon Huawei z uszkodzonym ekranem dotykowym znaleziony w Czeladzi w maju 2022 r. 30.06.2022 r.
6. Telefon IPhone znaleziony przy wejściu do Tatrzańskiego Parku Narodowego w lipcu 2022 r. 12.07.2022 r.
7. Telefon Oppo znaleziony na terenie Siewierza 11.07.2022 r.
8. Telefon Realme znaleziony w Będzinie Łagiszy 31.08.2022 r.
9. Portmonetka z gotówką znaleziona 1.11.2022 r. w okolicy cmentarza w Będzinie 18.11.2022 r.
10. Telefon One Plus z uszkodzonym ekranem znaleziony w listopadzie 2022 r. na terenie Sławkowa 29.11.2022 r.
11. Rower Enduro znaleziony we wrześniu 2022 r. w Będzinie 30.11.2022 r.
12. Rower Longway XGS znaleziony w listopadzie w Czeladzi 08.12.2022 r.
13. Agregat prądotwórczy i młot znalezione w grudniu 2022 r. w Rogoźniku 06.03.2023 r.
14. Telefon iPhone znaleziony w marcu 2023 r. na terenie Czeladzi 11.04.2023 r.
15. Telefon Huawei w czarnym etui znaleziony w Sławkowie 20.04.2023 r.
16. Telefon iPhone znaleziony w kwietniu 2023 r.w Będzinie 27.04.2023 r.
17. Telefon Doogee znaleziony w kwietniu 2023 r. w Wojkowicach 16.05.2023 r.
18. Kluczyki samochodowe i pilot do bramy znalezione w Psarach 15.06.2023 r.
19. Telefony marki Huawei znalezione wraz z plecakiem, obuwiem sportowym, szczotką i pojemnikiem w Czeladzi w dniu 2 lipca 2023 r. 04.07.2023 r.
20. Telefon Redmi 5G znaleziony w Czeladzi w lipcu 2023 r. 06.07.2023 r.
21. Rower marki Kross Hexagon zanelziony w czerwcu 2022 r. w Będzinie 28.07.2023 r.
22. Telefon OPPO Reno 5 znaleziony w lipcu br. w autobusie na trasie Katowice-Będzin 01.08.2023 r.
23. Telefon iPhone 7 znaleziony w sierpniu br. w Wojkowicach 06.09.2023 r.
24. Portel z gotówką znaleziony w marcu br. w Siewierzu 11.10.2023 r.
25. Telefon iPhone znaleziony we wrześniu br. w Będzinie 24.10.2023 r.
26. Telefon Samsung znaleziony w październiku 2023 r. w Będzinie 16.11.2023 r.
27. Telefon Samsung znaleziony w listopadzie 2023 r. w Będzinie 28.11.2023 r.
28. Torba z telefonem ZTM znaleziona w listopadzie 2023 r. w Będzinie 29.11.2023 r.
29. Gotówka znaleziona w listopadzie 2023 r. w Będzinie 07.12.2023 r.
30. Gotówka znaleziona w marcu 2023 r. w Siewierzu 28.02.2024 r.
 

 

Informacja wytworzona przez:
Joanna Bartos , w dniu:  27‑06‑2012 13:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Bartos , w dniu:  27‑06‑2012 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2024 14:41:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie