Komunikat


Dotyczy realizacji szkolenia "RFID" w ramach Zapytania ofertowego nr ZSOiT/1/2023

04‑04‑2023 17:43:45
Komunikat dot. Zapytania ofertowego nr ZSOiT/1/2023 znajduje się w załączniku wiadomości.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert

09‑03‑2023 19:41:58
  1. Informacja z otwarcia ofert.
  2. Protokół z wyboru najkorzystaniejszej oferty. Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/1/2023.
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/1/2023

14‑02‑2023 15:07:32

Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 75 uczestników projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT Czeladź”, dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powiat Będziński reprezentowany przez Agnieszkę Rutkowską dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty w zakresie przeprowadzenia kursów zawodowych dla 75 uczestników projektu.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

03‑12‑2021 09:16:21
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty.
  2. Informacja z otwarcia ofert.
  3. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/1/2021.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/1/2021

12‑11‑2021 13:14:20

Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 72 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT Czeladź", dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

04‑10‑2021 15:17:12

Dostawa zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi w ramach projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania ofert

21‑09‑2021 19:41:16

Dostawa zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi w ramach projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi".

Pełna treść zaproszenia do składania ofert oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku do ww. komunikatu.

Do zapytania ofertowego został dodany skorygowany opis przedmiotu zamówienia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

29‑03‑2021 21:02:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11‑01‑2021 14:41:26

W imieniu zamawiającego - Powiat Będziński, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 44 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wspracie dla ZSOiT Czeladź", o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanego przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

wybrani wykonawcy wykazali brak podstaw do wykluczenia oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert

11‑01‑2021 14:37:51

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 44 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wspracie dla ZSOiT Czeladź", o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanego przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 57 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Gawron , w dniu:  17‑06‑2015 13:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Gawron
email: zs-czeladz@tlen.pl tel.:0322653611 fax: 0322653611
, w dniu:  17‑06‑2015 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2023 17:47:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie