Komunikat


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

03‑12‑2021 09:16:21
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty.
  2. Informacja z otwarcia ofert.
  3. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/1/2021.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/1/2021

12‑11‑2021 13:14:20

Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 72 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT Czeladź", dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

04‑10‑2021 15:17:12

Dostawa zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi w ramach projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania ofert

21‑09‑2021 19:41:16

Dostawa zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi w ramach projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi".

Pełna treść zaproszenia do składania ofert oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku do ww. komunikatu.

Do zapytania ofertowego został dodany skorygowany opis przedmiotu zamówienia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

29‑03‑2021 21:02:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11‑01‑2021 14:41:26

W imieniu zamawiającego - Powiat Będziński, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 44 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wspracie dla ZSOiT Czeladź", o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanego przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

wybrani wykonawcy wykazali brak podstaw do wykluczenia oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert

11‑01‑2021 14:37:51

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 44 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wspracie dla ZSOiT Czeladź", o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanego przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/3/2020

11‑12‑2020 06:06:01

Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/3/2020

Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 44 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi", o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002.

Pełna treść komunikatu oraz wszystkie wymagane załączniki do pobrania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

05‑11‑2020 11:12:49

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Będziński z siedzibą Będzin 42-500, ul. Jana Sączewskiego 6, posiadający REGON: 276254940 NIP: 6252431062 działający poprzez statio municipi - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, ul. Grodziecka 2, reprezentowany przez: dyrektora szkoły - Agnieszkę Rutkowską, działającego na podstawie pełnomocnictwa zgodnie z Uchwałą nr 171/19 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 22 listopada 2019 r.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

dostawa wyposażenia do pracowni służących do nauki zawodu w ramach projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi” o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanym przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

20‑10‑2020 20:30:51

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Będziński z siedzibą Będzin 42-500, ul. Jana Sączewskiego 6, posiadający REGON: 276254940 NIP: 6252431062 działający poprzez statio municipi - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, ul. Grodziecka 2, reprezentowany przez: dyrektora szkoły - Agnieszkę Rutkowską, działającego na podstawie pełnomocnictwa zgodnie z Uchwałą nr 171/19 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 22 listopada 2019 r.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

dostawa wyposażenia do pracowni służących do nauki zawodu w ramach projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi” o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanym przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

opis przedmiotu zamówienia stanowi zapytanie_ofertowe_projekt_1.pdf do ww. ogłoszenia. Do ogłoszenia dodane zostały również załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy projekt.doc.
  2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis wyposażenia 1.pdf.
  3. Zalacznik nr 3 - umowa proj 1.pdf.
  4. Zalacznik nr 4 - Informacja RODO-11.pdf.
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy 1.pdf.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 54 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Gawron , w dniu:  17‑06‑2015 13:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Gawron
email: zs-czeladz@tlen.pl tel.:0322653611 fax: 0322653611
, w dniu:  17‑06‑2015 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2021 09:23:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie