Kierunki kształcenia


Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2022/2023

19‑05‑2022 07:09:47

KLASA 1A o profilu DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA

Jest to klasa z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim.

Dodatkowo proponujemy zajęcia rozwijające zainteresowania:

Przedmiot 1: PODSTAWY DZIENNIKARSTWA

Dla kandydatów marzących o wejściu do ciekawego i intrygującego świata mediów. Na tym przedmiocie poznasz nie tylko tajniki dobrego pióra, ale także prasy, telewizji, radia i Internetu. 

Przedmiot 2: MIĘDZYNARODOWA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń z zakresu komunikowania (ustnego i pisemnego) w języku angielskim w różnych sytuacjach. Dodatkowo będziesz rozwijać umiejętności negocjacyjne i kreatywność. Poznasz zasady przygotowania i wygłaszania prezentacji oraz uczestnictwa i prowadzenia spotkań, np. biznesowych.

Przedmiot 3: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ Z MATEMATYKI

Profesjonalne i niesamowicie skuteczne zajęcia, które pomogą Ci w przygotowaniu się do matury z matematyki w zakresie podstawowym. Kurs ten jest także idealną pomocą w bieżącym “ogarnianiu” matmy w klasie maturalnej. Dzięki niemu uzyskasz na maturze dobry wynik!

W tej klasie dodatkowo do wyboru są 3 języki obce: hiszpański, niemiecki i francuski.

Kto się tu odnajdzie?

Na pewno każdy z żyłką pisarską, umiejętnościami językowymi i z zamiłowaniem do zdobywania i gromadzenia informacji.

Masz wybór specjalizacji

dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, dziennikarstwo prasowe lub sportowe, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, Creative Writing, Public Relations, projektowanie aktywności społecznej, anglistyka, psychologia wizerunku w biznesie i w życiu publicznym, filologia polska, komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego, nowe media w biznesie, politologia, kreowanie wizerunku osób i instytucji w przestrzeni publicznej, komunikacja intermedialna, psychologia rozwoju osobistego

Klasa ogólnodostępna - liczba miejsc wynosi 32.

 

KLASA 1B o profilu PSYCHOLOGIA I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Jest to klasa z rozszerzonym językiem polskim i biologią.

Dodatkowo proponujemy zajęcia rozwijające zainteresowania:

Przedmiot 1: PODSTAWY PSYCHOLOGII

Na zajęciach zostaną omówione podstawowe mechanizmy i procesy zachodzące w człowieku (procesy poznawcze - percepcja, pamięć; inteligencja, temperament, motywacja, osobowość). Ich poznanie jest niezbędne dla zrozumienia zachowania człowieka w różnych sytuacjach.

Przedmiot 2: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń z zakresu usprawnienia komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem narzędzi skutecznej komunikacji.

Przedmiot 3: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ Z MATEMATYKI

Profesjonalne i niesamowicie skuteczne zajęcia, które pomogą Ci w przygotowaniu się do matury z matematyki w zakresie podstawowym. Kurs ten jest także idealną pomocą w bieżącym “ogarnianiu” matmy w klasie maturalnej. Dzięki niemu uzyskasz na maturze dobry wynik!

W tej klasie dodatkowo do wyboru są 3 języki obce: hiszpański, niemiecki i francuski.

Kto się tu odnajdzie?

Na pewno każdy kogo ciekawią meandry ludzkiej psychiki. Ktoś kogo intrygują emocje i zachowania ludzi. W tej klasie odnajdzie się osoba, która lubi się uczyć i rozwijać, a także posiada łatwość nawiązywania kontaktów.

Masz wybór specjalizacji

psychologia wizerunku w biznesie i w życiu publicznym, psychologia rozwoju osobistego, psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych, komunikacja interpersonalna i społeczna, komunikacja interpersonalna i wsparcie psychospołeczne,filologia polska, biologia

Klasa ogólnodostępna - liczba miejsc wynosi 32.

 

KLASA 1C o profilu TURYSTYKA I EKOLOGIA

Jest to klasa z rozszerzonym językiem angielskim i geografią.

Dodatkowo proponujemy zajęcia rozwijające zainteresowania:

Przedmiot 1: TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

Dla kandydatów marzących o poznaniu zasad zarządzania międzykulturowego, funkcjonowaniu międzynarodowych korporacji turystycznych oraz negocjacji w biznesie. Na zajęciach dowiesz się, jak organizować międzynarodowe imprezy typu incentive oraz imprezy turystyki biznesowej. Nauczysz się zarządzać hotelem należącym do międzynarodowej sieci hotelarskiej czy stosować protokół dyplomatyczny.

Przedmiot 2: EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zajęciach zdobędziesz wiedzę z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, wody i ziemi, najnowszych technologii, problematyki gospodarki odpadami, a także rekultywacji środowiska i odnawialnych źródeł energii.

Przedmiot 3: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ Z MATEMATYKI

Profesjonalne i niesamowicie skuteczne zajęcia, które pomogą Ci w przygotowaniu się do matury z matematyki w zakresie podstawowym. Kurs ten jest także idealną pomocą w bieżącym “ogarnianiu” matmy w klasie maturalnej. Dzięki niemu uzyskasz na maturze dobry wynik!

W tej klasie dodatkowo do wyboru są 3 języki obce: hiszpański, niemiecki i francuski.

Kto się tu odnajdzie?

Na pewno osoby kreatywne z pasją przyrodniczą, które myślą o zastosowaniu ekologicznych rozwiązań, dla których nie są obojętne wybory oraz działania, które przyczynią się do ochrony środowiska oraz jego zasobów.

Masz wybór specjalizacji

ochrona środowiska, ekologia i środowisko, prawo ochrony środowiska, ochrona i inżynieria środowiska, zielone technologie i monitoring, zarządzanie ekologią, filologia angielska, geografia

Klasa integracyjna - liczba miejsc wynosi 20, w tym 5 miejsc dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (niedosłyszenie, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa, zespół Aspergera).

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Polaniecka , w dniu:  15‑05‑2009 11:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  15‑05‑2009 11:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2022 07:17:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie