Dane podstawowe


Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie

ul. Mickiewicza 2 42-506 Będzin tel./fax 267-35-38 e-mail: dompomocy0@poczta.onet.plStatus prawny

 • Dom Pomocy Społecznej w Będzinie jest jednostką budżetową i organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Będzińskiego
 • nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Będziński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy RodziniePrzedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, posiada charakter domu stacjonarnego o zasięgu ponadgminnym.


Organizacja

Dom Pomocy Społecznej w Będzinie działa w oparciu o :

 1. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.)
 2. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.)
 3. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018, poz. 1878 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018, poz. 734 z późn. zm.)
 5. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)
 6. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)      (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119)
 8. Statut Domu Pomocy Społecznej
 9. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej.


Organa i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor - Agnieszka Bartnik - (32) 36-36-198

Główny Księgowy - Katarzyna Nobis - (32) 36-36-197


tel./fax 032 267-35-38

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Wasik , w dniu:  07‑05‑2009 10:40:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  07‑05‑2009 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2019 07:25:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie