Dane podstawowe


Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie

ul. Mickiewicza 2 42-506 Będzin

tel./ (32) 267-35-38 nieaktualny do odwołania

(32) 363-61-94, (32)-363-61-97, (32) 363-61-87, (32) 363-61-91

e-mail: dpsbedzin@dps-grodziec.pl

Status prawny

  • Dom Pomocy Społecznej w Będzinie jest jednostką budżetową i organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Będzińskiego
  • nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Będziński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy RodziniePrzedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, posiada charakter domu stacjonarnego o zasięgu ponadgminnym.


Organizacja

Dom Pomocy Społecznej w Będzinie działa w oparciu o :

  1. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023, poz. 901 z późn. zm.)
  2. Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2022, poz. 2123 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 734 z późn. zm.)
  4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.)
  5. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1)
  7. Statut Domu Pomocy Społecznej
  8. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej.


 

 

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Wasik , w dniu:  17‑11‑2022 10:40:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  07‑05‑2009 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2024 14:12:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie