Dane podstawowe


DOM DZIECKA IM. DOMINIKA SAVIO
W SARNOWIE

42-512 Psary
Sarnów, ul. Wiejska 104

tel/fax (32) 267 21 46


Status prawny

Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną Powiatu Będzińskiego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nadzór nad realizacją standardu wychowania i opieki w Domu Dziecka sprawuje Wojewoda Śląski.


Przedmiot działalności

  • Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, typu socjalizacyjnego;
  • jest placówką która dzieciom i młodzieży pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny naturalnej - zastępuje rodzinę, zapewnia opiekę i wychowanie, odpowiednie do potrzeb warunki rozwoju oraz przygotowuje do samodzielnego życia;
  • Dom zapewnia wychowankom opiekę całodobową i organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i specjalistyczne przez okres całego roku kalendarzowego;
  • Dom zapewnia wychowankom realizację obowiązku szkolnego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych a nawet wyższych, a także wyrównywanie braków i opóźnień szkolnych;
  • Dom podejmuje wszelkie działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej utrzymując stałe kontakty z rodziną.Działalność placówki

Dom Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie jest placówką instytucjonalnej pieczy zastępczej. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Będzinie.

W placówce macierzystej działają 3 grupy wychowawcze. Na czele grupy stoi lider, który jest odpowiedzialny za całokształt pracy oraz organizację grupy.

W latach 2007-2010 przeprowadzona została standaryzacja placówki. W wyniku podjętych działań powstały 4 filie Domu Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie.

- Filia KTC

42-500 Będzin

ul. Żwirki i Wigury 32a/18

- Filia Będzin

42-500 Będzin

ul. Małachowskiego 14/11

- Filia Psary

42-512 Psary

ul. Łączna 21

Filia Siewierz

42-470 Siewierz

ul. Kościuszki 15Organy i osoby sprawujące funkcję

Dyrektorem Domu Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie jest mgr Zenon Piwko. Ponadto w placówce zatrudnieni są pedagog, psycholog, pracownik socjalny oraz 39 wychowawców.

 

Informacja wytworzona przez:
Zenon Piwko , w dniu:  08‑05‑2009 08:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  08‑05‑2009 08:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑11‑2017 13:40:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie