Klauzula informacyjna WK


Informujemy, że sprawy związane z:

  • rejestracją pojazdu fabrycznie nowego, rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy, rejestracją pojazdu zarejestrowanego w kraju;
  • wyrejestrowaniem pojazdu z powodu demontażu, kradzieży, zbycia za granicę,

załatwiane są po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyt dokonanych pod numerem telefonu: 603972603. Umówienia telefonicznego dokonać można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

Rachunek bankowy Starostwa: 17 8438 0001 0020 0656 2000 0100.

Ten numer telefonu nie jest numerem informacji telefonicznej Wydziału Komunikacji i nie odpowiadamy na SMS-Y.

Jeżeli osoba umówiona się spóźni, traci możliwość skorzystania z usługi.

Jeżeli nie można skorzystać z umówionej wizyty, powinno się ją odwołać – dzięki temu, ze zwolnionego terminu będzie mógł skorzystać ktoś inny.

Nieodwoływanie wizyt to jedna z głównych przyczyn ograniczonej dostępności do usługi.

Wniosek o rejestrację pojazdu można również złożyć w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w Starostwie ul. Ignacego Krasickiego 17, przysłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć za pośrednictwem platformy

e-puap.

 

Dziękujemy

Wydział Komunikacji

 

Informacja - zmiana przepisów w licencji na przewóz osób

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), przedsiębiorcy posiadający wydaną przed dniem 17 września 2023 r. licencję:

  • na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
  • na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 i art. 8 ust. 3 pkt 3a tejże ustawy, tj.:

- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz;

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz;

- prawo jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz.

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

W przypadku natomiast spełnienia przez przedsiębiorców powyższych wymagań licencje zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.

Organem, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Obowiązkowa rejestracja pojazdów od nowego roku.

 Od 1 stycznia 2024 roku zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zastąpiono go obowiązkiem przerejestrowaniem pojazdu. Pozostanie obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu.

Zgodnie z przepisami ustawy PoRD, właściciel pojazdu będzie miał 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten został wydłużony do 90 dni). Niedochowanie tego terminu oznacza konsekwencje finansowe - nowelizacja przepisów  wprowadziła sztywne stawki. Kierowca zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości:

  • 250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, który nie zawiadomił organu o zbyciu pojazdu (obecna wysokość kary od 200 zł do 1 000 zł),
  • 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu (obecna wysokość kary od 200 zł do 1 000 zł za brak zgłoszenia nabycia pojazdu),
  • 1000 zł jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni.

Zmiana przepisów zapewni aktualność danych właścicieli pojazdów w centralnej ewidencji pojazdów, na której bazuje m.in. Policja i inne służby, chociażby nakładające mandaty. Rozwiązany zostanie problem nakładania mandatów na osoby, które już nie są właścicielami pojazdów, ale wobec braku przerejestrowania i wprowadzenia zmiany danych nadal figurują w CEPiK jako właściciele.

Nowelizacja przepisów nastąpi na podstawie ustawy z 26 maja 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023 poz. 1394).

Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu

10‑04‑2024 13:06:50
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu.pdf
10‑04‑2024 13:08:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
485KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik do Obwieszczenia - Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów -Powiat Będziński.pdf
10‑04‑2024 13:11:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WK/01 - Wnioski - zgoda rodzica/opiekuna oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania dla osoby, która nie ma stałego miejsca zameldowania na terenie powiatu będzińskiego

05‑05‑2015 14:47:00
Dokumenty:
Plik pdf Oświadczenie o miejscu zamieszkania
12‑05‑2020 10:12:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
369KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie Zgoda Rodzica-opiekuna.pdf
26‑03‑2024 08:20:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WK/23 - Wniosek

01‑07‑2009 09:13:00
Dokumenty:
Plik doc WNIOSEK LICENCJA_955384(1)_1153040.doc
18‑09‑2023 13:57:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik - uzupełnienie do licencji.doc
04‑03‑2024 15:14:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc WK/07 - Wniosek
01‑07‑2009 09:32:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc WK/05 - Wniosek
01‑07‑2009 09:34:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WK/17 - Wnioski

01‑07‑2009 09:21:00
Dokumenty:
Plik doc WK17 - Wniosek-zgłoszenie nabycia_959345_1189209.doc
03‑01‑2024 12:56:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc WK17 - Wniosek-zgłoszenie zbycia_1189210.doc
03‑01‑2024 12:56:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
400KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
236KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 62 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Piasecki , w dniu:  01‑07‑2009 07:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Poręba
email: inf@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2024 11:13:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive