Komunikat


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

29‑03‑2021 21:02:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11‑01‑2021 14:41:26

W imieniu zamawiającego - Powiat Będziński, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 44 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wspracie dla ZSOiT Czeladź", o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanego przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

wybrani wykonawcy wykazali brak podstaw do wykluczenia oraz spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert

11‑01‑2021 14:37:51

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 44 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wspracie dla ZSOiT Czeladź", o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanego przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/3/2020

11‑12‑2020 06:06:01

Zapytanie ofertowe nr ZSOiT/3/2020

Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 44 uczestników projektu "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap III - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi", o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002.

Pełna treść komunikatu oraz wszystkie wymagane załączniki do pobrania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

05‑11‑2020 11:12:49

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Będziński z siedzibą Będzin 42-500, ul. Jana Sączewskiego 6, posiadający REGON: 276254940 NIP: 6252431062 działający poprzez statio municipi - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, ul. Grodziecka 2, reprezentowany przez: dyrektora szkoły - Agnieszkę Rutkowską, działającego na podstawie pełnomocnictwa zgodnie z Uchwałą nr 171/19 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 22 listopada 2019 r.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

dostawa wyposażenia do pracowni służących do nauki zawodu w ramach projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi” o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanym przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

20‑10‑2020 20:30:51

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Będziński z siedzibą Będzin 42-500, ul. Jana Sączewskiego 6, posiadający REGON: 276254940 NIP: 6252431062 działający poprzez statio municipi - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, ul. Grodziecka 2, reprezentowany przez: dyrektora szkoły - Agnieszkę Rutkowską, działającego na podstawie pełnomocnictwa zgodnie z Uchwałą nr 171/19 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 22 listopada 2019 r.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

dostawa wyposażenia do pracowni służących do nauki zawodu w ramach projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi” o numerze WND-RPSL.11.02.03-24-058C/19-002 realizowanym przez Powiat Będziński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

opis przedmiotu zamówienia stanowi zapytanie_ofertowe_projekt_1.pdf do ww. ogłoszenia. Do ogłoszenia dodane zostały również załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy projekt.doc.
  2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis wyposażenia 1.pdf.
  3. Zalacznik nr 3 - umowa proj 1.pdf.
  4. Zalacznik nr 4 - Informacja RODO-11.pdf.
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy 1.pdf.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie projektu dokumentacji technicznej remontu sali gimnastycznej i przynależnych pomieszczeń w ZSOiT w Czeladzi

16‑03‑2020 13:45:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu dokumentacji technicznej remontu sali gimnastycznej i przynależnych pomieszczeń w ZSOiT w Czeladzi

06‑03‑2020 16:02:24
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu dokumentacji technicznej remontu sali gimnastycznej i przynależnych pomieszczeń w ZSOiT w Czeladzi. Treść zapytania ofertowego w załączniku (PDF).
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe - roboty remontowe

30‑05‑2019 19:48:00

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej 29 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac remontowych w ZSOiT w Czeladzi, ul. Grodziecka 29.

Roboty remontowe obejmują parter budynku szkoły. Obszar robót 530 m2.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduję się w załączniku (PDF).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.

13‑04‑2019 08:09:22

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko na stanowisko Specjalista ds. kadr w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi wybrana została Pani Beata Bober zamieszkała w Czeladzi.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 50 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Gawron , w dniu:  17‑06‑2015 13:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Gawron
email: zs-czeladz@tlen.pl tel.:0322653611 fax: 0322653611
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2021 21:03:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive