Dane podstawowe


III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie

ul. 11 Listopada 5
42-500 Będzin

tel. 32 267 45 47

strona: http://norwid.edu.pl/

e-mail: kontakt@norwid.edu.plStatus prawny

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Organ prowadzący - Powiat Będziński

Organ nadzoru pedagogicznego - Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach
 

Dyrektor szkoły

mgr Anna Wacławczyk


Sposób organizacji

Liceum ogólnokształcące, Szkoła ponadpodstawowa


Przedmiot działalności

Kształcenie w systemie dziennym z możliwością zdawania egzaminu dojrzałości


Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski


Wizja liceum

  1. Jesteśmy szkołą, która tworzy wspólnotę równorzędnych partnerów.
  2. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru życiowej drogi, oryginalności i kreatywności.
  3. Pielęgnujemy umiejętność dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi.
  4. Uznajemy, że każdy z nas jest osobą jedyną i niepowtarzalną, posiada prawo do harmonijnego rozwoju zarówno osobowego, jak i intelektualnego.
  5. Dążymy do tego, by nasi absolwenci czuli się obywatelami Polski i Europy wyrastającymi z tradycji i kultury regionalnej.


Misja liceum
 
  1. III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida jest wizytówką powiatu i miasta Będzina. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom kształcenia na najwyższym poziomie jakości, które w efekcie umożliwi absolwentom start na wyższe uczelnie.
  2. Liceum nasze jest placówką demokratyczną, samorządną, w pełni nowoczesną, o jasno określonych celach dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, współpracującą ze środowiskiem lokalnym, a przede wszystkim wychowującą młodego człowieka przygotowanego do życia w XXI wieku.
  3. Dzięki współpracy z organami: prowadzącym i nadzorującym szkołę, dzięki kadrze nauczycielskiej, rodzicom i samym uczniom będziemy wprowadzać zmiany kreatywne, służące powstaniu placówki w pełni nowoczesnej i otwartej na potrzeby młodego pokolenia. Szkoła wychowuje pełnowartościowych obywateli Europy, korzystających z osiągnięć rewolucji technologicznej.
  4. W liceum naszym dbamy równocześnie, by wszyscy członkowie społeczności szkolnej współdziałali na zasadzie partnerstwa, wzajemnego szacunku i tolerancji, byli wrażliwi na prawdę, dobro, uczciwość i piękno.
  5. Nasze liceum zapewnia uczniom możliwość integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
Informacja wytworzona przez:
Beata Polaniecka , w dniu:  15‑05‑2009 11:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑02‑2024 07:18:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive