Status prawny


  1. Centrum Usług Wspólnych w Będzinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego Będzin utworzoną uchwałą NR XXXV/381/2017 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku.
  2. Centrum Usług Wspólnych w Będzinie działa w oparciu o regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego NR 130/18 z dnia 10 października 2018 r., uchwalą Zarządu Powiatu Będzińskiego NR 43/19 z dnia 16 kwietnia 2019 roku, oraz w oparciu o statut przyjęty uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego NR XXXV/381/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku, oraz uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego NR VI/78/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.
  3. Centrum Usług Wspólnych w Będzinie realizuje zadania dla jednostek obsługiwanych, które zostały określone w uchwale Rady Powiatu Będzińskiego NR XXXV/382/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku, oraz uchwale Rady Powiatu Będzińskiego
    NR VI/79/2019 roku z późn. zm.
  4. Dla oznaczenia Centrum Usług Wspólnych w Będzinie może być używany skrót „CUW w Będzinie”.

 

Informacja wytworzona przez:
Monika Morawska , w dniu:  03‑09‑2021 13:14:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Morawska , w dniu:  03‑09‑2021 13:14:20
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2021 14:09:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive