Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Powiatu Będzińskiego

 

Transmisja i utrwalanie obrad Rady Powiatu Będzińskiego odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest udostępniona pod adresem: https://powiatbedzin.sesja.pl/. Natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://powiatbedzin.sesja.pl/.

 

  1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Będziński z siedzibą przy ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin, reprezentowany przez Starostę Będzińskiego.

  1. Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres
e-mail: iod@powiat.bedzin.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, głosu oraz inne udostępnione podczas obrad Rady są przetwarzane w celu realizacji i na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na transmitowaniu i utrwalaniu obrad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie ich udostępnienia, określonego art. 15 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 18 i art. 19 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w związku transmisją obrad Rady oraz udostępnieniem jej zapisu, odbiorcami danych osobowych mogą być osoby korzystające z BIP’u Starostwa oraz strony internetowej Starostwa.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu archiwizacji dokumentacji.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Z uwagi na ograniczenia techniczne podczas transmisji obrad rady brak jest możliwości realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. Natomiast w związku z udostępnieniem zapisu nagrania z obrad rady posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Obowiązek podania danych

W przypadku uczestnictwa w obradach Rady przetwarzanie danych osobowych  w postaci wizerunku i głosu stanowi wymóg ustawowy.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja wytworzona przez:
Ilona Krzysztofowicz-Szerszeń , w dniu:  17‑03‑2021 10:55:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Krzysztofowicz-Szerszeń , w dniu:  17‑03‑2021 10:55:10
Data ostatniej aktualizacji:
17‑03‑2021 10:57:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie