Informacje ogólne


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
"OSTOJA"

UL. SIKORSKIEGO 5
41-253 CZELADŹ

tel. (0-32) 2654700


Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Ostoja" w Czeladzi funkcjonuje od 1992 r. Początkowo - 29 czerwca 1992 r. był powołany przez Wojewodę Katowickiego jako Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny, a od 14 lipca 1998 r. pracuje pod obecną nazwą. Od roku 1999 (w wyniku reformy administracji publicznej) organem prowadzącym jednostkę jest Powiat Będziński na zlecenie Wojewody Śląskiego. Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie sprawuje nadzór nad placówką.

Placówka przeznaczona jest do udzielania wsparcia terapeutycznego i rehabilitacyjnego osobom z niepełnosprawnością intelektualną (oraz współistniejącymi innymi rodzajami niepełnosprawności - np. niepełnosprawność ruchowa, epilepsja) oraz z zaburzeniami psychotycznymi. W ośrodku stworzone są dwie - odrębnie pracujące - grupy. Każda z grup ma osobno ustalany program zajęć, dostosowany do możliwości i potrzeb Podopiecznych. Indywidualnie ustalane są cele i sposoby ich osiągnięcia - związane z różnymi oczekiwaniami przebywających w ośrodku osób niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Ostoja" mieści się w zabytkowym 1-piętrowym budynku otoczonym parkiem. Budynek wraz z otoczeniem pozbawiony jest barier architektonicznych (w budynku są: winda, podjazdy, podwójne poręcze przy schodach, łazienka dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Zajęcia w "Ostoi" odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00. W placówce przygotowane są sale terapeutyczne do zajęć z zakresu:
  • rehabilitacji ruchowej,
  • terapii grupowej z elementami psychoterapii,
  • indywidualnej terapii i poradnictwa psychologicznego,
  • plastyki,
  • rękodzielnictwa,
  • sztuki kulinarnej,
  • krawiectwa,
  • indywidualnych zajęć pedagogicznych,
  • relaksacji.

Wszyscy Uczestnicy "Ostoi" mają możliwość skorzystania z ciepłego posiłku w czasie swojego pobytu na terenie ośrodka. Podopieczni podczas treningu kulinarnego także samodzielnie wykonują proste dania (sałatki, kanapki, desery, ciasta).
Informacja wytworzona przez:
Dorota Piwowarczyk , w dniu:  07‑05‑2009 11:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  07‑05‑2009 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2020 11:39:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie