Klauzule informacyjne


Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin, zgodnie z art. 37 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (dalej RODO) powołano inspektora ochrony danych.

Inspektor ochrony danych: Marek Woźniak

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

  1. e-mail: iodo@marwikpoland.pl
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO.

Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Mazur
email: smazur@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  02‑12‑2019 15:43:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Mazur
email: smazur@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  02‑12‑2019 15:43:16
Data ostatniej aktualizacji:
02‑12‑2019 23:42:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie