AKTUALIZACJA INFORMACJI ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW


Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów

I Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków

  • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

II Wymagane dokumenty

  • Prawa osób i jednostek organizacyjnych tj. właścicieli, władających do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:

- wpisów dokonanych w księgach wieczystych ( zbiorach dokumentów),

- prawomocnych orzeczeń sądowych,

- umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości,

- ostatecznych decyzji administracyjnych,

- dyspozycji zawartych w aktach normatywnych,

- umów dzierżawy.

  • Opracowania geodezyjne i kartograficzne sporządzona przez geodetę uprawnionego, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  • Inna dokumentacja prawna uzasadniająca zmiany w operacie ewidencji gruntów.

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:

1) w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:

a)przepisów prawa,

b)wpisów w księgach wieczystych,

c)prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia    spadkowego - orzeczeń sądu,

d)ostatecznych decyzji administracyjnych,

e)aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,

f)zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,

g)wpisów w innych rejestrach publicznych,

h)wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców;

2)w drodze decyzji administracyjnej - w pozostałych przypadkach.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - art. 76a § 1 Kpa.

 

III Miejsce załatwienia spraw

  • Referat Ewidencji Gruntów - pokój 205

tel. 032/ 36 80 761, 762

Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie w zakładce STAROSTWO – STRUKTURA STAROSTWA – KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA – WYDZIAŁ GEODEZJI – Klauzula informacyjna RODO Wydziału Geodezji.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Mirska , w dniu:  02‑07‑2009 13:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2018 11:15:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive