Konsultacje aktów prawa miejscowego


Konsultacje Aktów Prawa Miejscowego

14‑09‑2018 09:34:33

Konsultacje Aktów Prawa Miejscowego

 Konsultacje prowadzone są na podstawie:

·         art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.),

·         Uchwały nr XVII/263/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.09.2018r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 24.09.2018r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Konsultacje aktów prawa miejscowego”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Kadr i Organizacji Starostwa Powiatowego.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2018r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Kadr i Organizacji,
ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: ngo@powiat.bedzin.pl

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje projektów Uchwał Rady Powiatu Będzińskiego

09‑02‑2018 10:00:01

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Będzińskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9.02.2018 r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 19.02.2018r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2018r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: oswiata2@powiat.bedzin.pl

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ilona Krzysztofowicz-Szerszeń , w dniu:  06‑10‑2015 12:03:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Bociek , w dniu:  06‑10‑2015 12:03:05
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2018 09:36:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive