Dane podstawowe


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Będzinie


ul. Ignacego Krasickiego 17 (parter), 42-500 Będzin

Telefon: (0-32) 267 81 08,

Telefon: (0-32) 363 40 59,

Telefon kom.: 0 697 51 31 09

www. pcpr.bedzin.pl

e-mail: sekretariat@pcpr.bedzin.pl

 

 

Wnioski dotyczące udzielania pomocy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie
dofinansowanych ze środków PFRON do:

Ø uczestnictwa w 14 - dniowych turnusach rehabilitacyjnych,
Ø zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
Ø likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,


osoby zainteresowane mogą pobrać lub składać w pokoju 10 - 11 (parter) w dniach:

Poniedziałek: 730 - 1700

Wtorek, Środa, Czwartek: 730 - 1530

Piątek: 730 - 1400

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie informuje, że:

Sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie można realizować:

1) osobiście,

2) przy udziale tłumacza,

3) przy udziale osoby przybranej,

4) lub też przy pomocy przeszkolonego pracownika tutejszego Urzędu.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

1) pisemnie, przesyłając wniosek:

  • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcpr.bedzin.pl
  • za pośrednictwem faksu na numer: 32 /267 81 08

Wzór pisemnego zgłoszenia >>>pobierz<<<

<><>< >< >

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego - wzór zgłoszenia >>>pobierz<<<

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: 32 / 267 81 08 lub 32/363 40 59, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się
z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

3) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

Jednocześnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie informuje, że w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego, można korzystać z pomocy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego.

Pracownikami posługującymi się językiem migowym są:

Martyna Ciarkowska - ukończony kurs podstaw języka migowego (budynek Starostwa Powiatowego, ul. Ignacego Krasickiego 17, parter, pokój 10 -11).

Anna Surma - ukończony kurs podstaw języka migowego (budynek Starostwa Powiatowego, ul. Ignacego Krasickiego 17, parter, pokój 10 -11).

Anna Magner - ukończony kurs podstaw języka migowego (budynek Starostwa Powiatowego, na ul. Ignacego Krasickiego 17, parter, pok.23-24).

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Kaziród
email: agnieszka.kazirod@pcpr.bedzin.pl
, w dniu:  07‑05‑2009 09:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  07‑05‑2009 09:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2021 10:28:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie