Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży


Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, matek, ojców oraz innych osób z Powiatu Będzińskiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi.
Dom zapewnia opiekę całodobową.

 

Powiat Będziński realizuje zadanie na podstawie umowy pomiędzy Powiatem a Caritasem Diecezji Sosnowieckiej. Osoby potrzebujące wsparcia po spełnieniu wymogów formalnych, kierowane są Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka przy ul. Gabrieli Zapolskiej 2
w Sosnowcu.

 

Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja o skierowaniu do Domu wydana z upoważnienia Starosty Będzińskiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu następujących dokumentów:

  • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
  • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego MOPS/OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do umieszczenia w Domu,
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
  • opinia MOPS/OPS zawierająca uzasadnienie pobytu.

 

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek we właściwym ośrodku pomocy społecznej ze względu na jej miejsce zamieszkania.

 

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej dziecka przyjmuje się tę osobę bez skierowania, na wniosek tej osoby lub ośrodka i niezwłocznie powiadamia o tym starostę powiatu prowadzącego dom.

Pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest czasowy.

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17

tel. 32 267 81 08

e-mail:  sekretariat@pcpr.bedzin.pl

 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Kaziród
email: agnieszka.kazirod@pcpr.bedzin.pl
, w dniu:  01‑07‑2021 11:17:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Kaziród
email: agnieszka.kazirod@pcpr.bedzin.pl
, w dniu:  01‑07‑2021 11:17:30
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2021 11:47:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie