Zasady przyjęć do ośrodka


Zasady przyjęcia do placówki

Sposób kierowania osób zainteresowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 z 2010 r. poz. 1586).

Termin przyjęcia do domu ustala dyrektor domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty z ŚDS „Ostoja”.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się      o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,        a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Do wywiadu środowiskowego oprócz informacji na temat uzyskiwanych dochodów muszą być dołączone:

  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach, 
  • zaświadczenie od lekarza psychiatry (dla osób z problemami natury psychicznej) lub zaświadczenie od lekarza neurologa (dla osób o obniżonym potencjale intelektualnym),
  • informacje od pracownika socjalnego.

Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny wysyła całość dokumentacji do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, które wydaje decyzję administracyjną przyznającą świadczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi.

Pliki do pobrania

30‑03‑2020 12:56:17
Dokumenty:
Plik pdf Lekarz Rodzinny.pdf
30‑03‑2020 12:57:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lekarz Psychiatra.pdf
30‑03‑2020 12:57:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lekarz Neurolog.pdf
30‑03‑2020 12:57:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pracownik MOPS.pdf
30‑03‑2020 12:57:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Piwowarczyk , w dniu:  23‑03‑2020 09:27:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Piwowarczyk , w dniu:  23‑03‑2020 09:27:09
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2020 09:49:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie