Zajęcia terapeutyczne


Uczestnicy zajęć w zależności od swoich potrzeb, stanu zdrowia, zainteresowań mogą brać udział w następujących zajęciach:

1) treningu funkcjonowania w codziennym życiu poprzez:

a) trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
b) trening nauki higieny,
c) trening kulinarny (przygotowanie posiłków, wspólne zakupy),
d) trening umiejętności praktycznych,
e) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi - trening budżetowy;

2) treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów poprzez:

a) treningi umiejętności społecznych (trening: prowadzenia rozmowy, asertywności, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych),

3) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (biblioterapia, rekreacja, turystyka, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i kulturalnych) poprzez:

a) arteterapię i terapię zajęciową (zajęcia: plastyczne, muzyczne, komputerowe, rękodzielnicze, krawieckie, ogrodnicze),
b) terapię pedagogiczną (podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną),
c) integrację ze środowiskiem lokalnym (wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.);

4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (poradnictwo socjalne);
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
7) niezbędną opiekę i pomoc pielęgniarską poprzez:

a) trening farmakologiczny (w tym - podawanie leków, informowanie o ich działaniu i skutkach ubocznych),
b) mierzenie podstawowych parametrów organizmu (ciśnienia krwi, poziomu cukru, temperatury, wagi ciała itp.),
c) niezbędne działania pielęgnacyjne,
d) edukację zdrowotną.

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacja - poprzez:

a) relaksację,
b) gimnastykę ogólnorozwojową,
c) indywidualne ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych i sprzęcie rehabilitacyjnym,
d) masaże i naświetlania (po zleceniu tych działań przez lekarza);

9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (trening poszukiwania pracy).

Pracownicy ośrodka służą pomocą przy rozwiązywaniu problemów socjalnych naszych Uczestników. Rodzinom Uczestników udzielane są indywidualne porady psychologiczne (z elementami psychoedukacji) oraz informacje na temat przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.

Informacja wytworzona przez:
Dorota Piwowarczyk , w dniu:  07‑05‑2009 11:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2014 09:27:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive