UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO


I Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późń. zm.)

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U  z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) 

II Wymagane dokumenty

 • Złożenie wniosku na formularzu "P" wraz z uszczegółowieniem na:

 1. wniosku "P1" o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB

 2. wniosku "P2" o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

 3. wniosku "P3" o udostępnienie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków lub mapy zasadniczej

 4. wniosku "P4" o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

 5. wniosku "P5" o udostępnienie zbiorów danych GESUT

 6. wniosku "P6" o udostępnienie zbiorów danych BDSOG

 7. wniosku "P7" o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500

 8. wniosku "P8" o udostępnienie innych materiałow

 • Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

  - właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

  - organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

  - operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

  - innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie.

 

III Miejsce załatwienia spraw

Referat Ewidencji Gruntów - pokój 225

tel. 032/ 36 80 766

 

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
282KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Mirska , w dniu:  02‑07‑2009 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  02‑07‑2009 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2018 11:12:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie