UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO


I Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporząadzenia wykonawcze

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

II Wymagane dokumenty

 • Złożenie wniosku na formularzu "P" wraz z uszczegółowieniem na:

 1. Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P1-mapy]

 2. Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P2-zbiór EGiB]

 3. Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P3-zbiór GESUT]

 4. Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P4-zbiór BDOT].

 5. Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P5-RC]

 6. Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P6-raporty EGiB]

 7. Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P7-materiały PZGiK]

 • Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

  - właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

  -organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

  -operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; operatorów systemu przesyłowego,  systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy
  z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

  -innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie.

 

III Miejsce załatwienia spraw

Referat Ewidencji Gruntów - pokój 225

tel. 032/ 36 80 766

 

 

 

 

 

Wnioski

05‑07‑2023 11:01:46
Dokumenty:
Plik xls Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P1-mapy].xls
05‑07‑2023 11:04:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P2-zbiór EGiB].xls
05‑07‑2023 11:04:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P3-zbiór GESUT].xls
05‑07‑2023 11:04:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P4-zbiór BDOT].xls
05‑07‑2023 11:04:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P5-RCN].xls
05‑07‑2023 11:04:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P6-raporty EGiB].xls
05‑07‑2023 11:04:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Wniosek o udostepnienie materiałów - [P+P7-materiały PZGiK].xls
05‑07‑2023 11:04:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Dudała
email: adudala@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  02‑07‑2009 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  02‑07‑2009 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2023 13:08:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie