AKTUALIZACJA INFORMACJI ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW


Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów

I Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze

II Wymagane dokumenty

  • Prawa osób i jednostek organizacyjnych tj. właścicieli, władających do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:

- wpisów dokonanych w księgach wieczystych (zbiorach dokumentów),

- prawomocnych orzeczeń sądowych,

- umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości,

- ostatecznych decyzji administracyjnych,

- dyspozycji zawartych w aktach normatywnych lub innych rejestrach.

 

  • Opracowania geodezyjne i kartograficzne sporządzona przez geodetę uprawnionego, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  • Inna dokumentacja prawna uzasadniająca zmiany w operacie ewidencji gruntów.

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje z urzędu lub na wniosek,  w drodze czynności materialno-technicznej lub w drodze decyzji administracyjnej.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - art. 76a § 1 Kpa.

 

III Miejsce załatwienia spraw

  • Referat Ewidencji Gruntów - pokój 205

tel. 032/ 36 80 761, 762, 763

Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie w zakładce STAROSTWO – STRUKTURA STAROSTWA – KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA – WYDZIAŁ GEODEZJI – Klauzula informacyjna RODO Wydziału Geodezji.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Dudała
email: adudala@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  02‑07‑2009 13:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  02‑07‑2009 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2023 11:05:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie