Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwawnej


ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej

20‑09‑2019 09:29:27

Zarząd Powiatu Będzińskiego
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach
organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu.
b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.
2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego
udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie
Powiatu Będzińskiego
3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.
4. Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 30 listopada 2019 r.
5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
6. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji - na załączonym formularzu (podpisane przez
kandydatów oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej),
przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: kancelaria@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin Zgłoszenia można
składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy
ul. Jana Sączewskiego 6
7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 30 października 2019 r. Za termin złożenia oferty
uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.
8. Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat Organizacyjny

20‑11‑2017 08:44:37
Dokumenty:
Plik doc Schemat organizacyjny Biura Obsługi Prawnej.doc
03‑07‑2018 07:18:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie.pdf
01‑08‑2019 10:20:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
875KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Straszak , w dniu:  03‑01‑2013 14:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Artur Rosiński , w dniu:  03‑01‑2013 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2019 09:30:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie