Ogłoszenia


Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

14‑03‑2022 09:06:11

INFORMACJA

STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 24a ust. 8 stawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 

Starosta Będziński, jako organ służby geodezyjnej i kartograficznej informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 11.03.2022 r. ukazały się ogłoszenia w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków dla całego obszaru powiatu będzińskiego pod następującymi pozycjami:  

  1. Poz. 1630 dla gminy Będzin, obręb: Będzin, Grodziec, Łagisza
  2. Poz. 1631 dla gminy Czeladź, obręb: Czeladź
  3. Poz. 1632 dla gminy Wojkowice, obręb: Wojkowice, Żychcice
  4. Poz. 1633 dla gminy Bobrowniki, obręb: Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów
  5. Poz. 1634 dla gminy Mierzęcice, obręb: Boguchwałowice, Mierzęcice, Najdziszów, Nowa Wieś, Przeczyce, Sadowie, Toporowice, Zawada
  6. Poz. 1635 dla gminy Psary obręb: Brzękowice, Dąbie, Goląsza, Góra Siewierska, Gródków, Malinowice, Preczów, Psary, Sarnów, Strzyżowice
  7. Poz. 1636 dla gminy Siewierz, obręb: Siewierz miasto, Brudzowice, Czekanka, Dzierżawa, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki, Nowa Wioska, Słowik, Surma, Tuliszów, Warężyn, Wojkowice Kościelne, Żelisławice
  8. Poz. 1637 dla gminy Sławków, obręb: Sławków, Burki, Dębowa Góra, Garbierze, Niwa

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dane objęte projektem operatu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu do wglądu zainteresowanych stron w dniach od 23.08.2021r. do 10.09.2021r. stały się operatem ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie, traktuje się jak wniosek o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Będziński rozstrzyga w drodze decyzji.

 

 

 

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Jadwiga Zięba

GEODETA POWIATOWY

Dokumenty:
Plik pdf Poz. 1630_Będzin.pdf
14‑03‑2022 09:10:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poz. 1631_Czeladź.pdf
14‑03‑2022 09:16:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poz. 1632_Wojkowice.pdf
14‑03‑2022 09:16:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poz. 1633_Bobrowniki.pdf
14‑03‑2022 09:16:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poz. 1634_Mierzęcice.pdf
14‑03‑2022 09:16:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poz. 1635_Psary.pdf
14‑03‑2022 09:16:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poz. 1636_Siewierz.pdf
14‑03‑2022 09:16:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poz. 1637_Sławków.pdf
14‑03‑2022 09:16:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Utworzenie powiatowych baz danych GESUT i BDOT500

14‑03‑2022 08:57:51

INFORMACJA

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897)

Starosta Będziński

informuje

 o utworzeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) a także o utworzeniu powiatowej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).

 

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
465KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
742KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Modernizacja EGiB na terenie powiatu będzińskiego

02‑11‑2020 13:00:56
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie NR 18_2020 Starosty Będzińskiego.pdf
02‑11‑2020 13:06:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
716KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik do zarządzeniar_ informacja o rozpoczęciu prac modernizacyjnych.pdf
02‑11‑2020 13:06:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
648KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie w związku ze zmianą organizacji pracy

13‑03‑2020 13:24:15
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie w związku ze zmianą organizacji pracy.pdf
13‑03‑2020 13:25:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
354KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie dla rzeczoznawców majątkowych!!!.pdf
08‑06‑2020 13:41:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
348KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Dudała , w dniu:  27‑12‑2017 09:17:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Dudała
email: adudala@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  27‑12‑2017 09:17:07
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2022 09:10:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie