Zakres rzeczowy referatu


Referat Ewidencji Gruntów.

Referatem kieruje Kierownik Referatu.
 

Do zakresu rzeczowego Referatu Ewidencji Gruntów należy:

1) Realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii.

2) Podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych do wdrożenia ewidencji gruntu i budynków (katastru).

3) Prowadzenie, aktualizacja oraz administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym w zakresie części dotyczącej ewidencji gruntów i budynków.

4) Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.

5) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

6) Aktualizacja  operatu ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dostępne dla organu dokumenty i materiały źródłowe.

7) Przetwarzanie do postaci elektronicznej dokumentów uzasadniających wpisów do operatu ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności: aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, postanowień sądu.

8) Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego lub wzywanie do dostarczania dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków lub innych postępowań administracyjnych należących do właściwości referatu.

9) Zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych.

10) Współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu:

a) planowania przestrzennego,

b) wymiaru podatków i świadczeń,

c) statystyki publicznej,

d) gospodarki nieruchomościami,

e) oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych.

11) Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

12) Prowadzenie rejestru cen nieruchomości.

13) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych w systemie teleinformatycznym, obejmującym zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen nieruchomości.

14) Obsługa różnych instytucji, urzędów, osób fizycznych i prawnych, jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

15) Wydawanie licencji za udostępniane dane oraz sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty.

16) Weryfikacja przesłanych przez służby finansowe Starostwa wyciągów bankowych dotyczących wpłat za udostępniane informacje.

17) Sporządzanie i wydawanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków lokali, map ewidencyjnych i zasadniczych.

18) Prowadzenie punktu konsultacyjnego, którego celem działalności jest udzielanie szczegółowych wyjaśnień i informacji dotyczącej problematyki geodezyjnej w zakresie rodzajów i sposobu działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawniania tych praw w księgach wieczystych.

19) Zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych.

20) Prowadzenie postępowań w zakresie wymiany i scalania gruntów.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Dudała
email: adudala@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  02‑07‑2009 12:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  02‑07‑2009 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2023 10:58:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie