Dane podstawowe


Tarcza loTarcza tl

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH

IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU

ul. Tadeusza Kościuszki 15
42-470 Siewierz

Dyrektor: mgr Marta Szczerba

tel. (032) 6741612
kom.: 721144111

www: zsoits.edu.pl
poczta: sekretariat@zsoits.edu.pl


Status prawny:

Jednostka Samorządu terytorialnego
Organ prowadzący - Starostwo Powiatowe w Będzinie
Organ nadzoru pedagogicznego - Kuratorium Oświaty w Katowicach

Historia szkoły:

Szkoła w Siewierzu istnieje już ponad 70 lat. Jest to jedna z najstarszych szkół średnich. Absolwentów siewierskiej szkoły można spotkać w najdalszych zakątkach kraju, a także za granicą. Wielu zostało lekarzami, profesorami wyższych uczelni, nauczycielami, ponad stu - lekarzami, wielu prawnikami, księżmi,dziennikarzami, znanymi osobistościami w świecie muzyki, literatury i sztuki.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Statuty

14‑04‑2023 11:46:15
Dokumenty:
Plik pdf Statut LO dla dorosłych.pdf
02‑05‑2023 08:40:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Statut Liceum.pdf
13‑05‑2024 07:38:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
643KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Statut Technikum_1244934.pdf
13‑05‑2024 07:38:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
682KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Statut ZSOiT.pdf
13‑05‑2024 07:38:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

MISJA i WIZJA SZKOŁY

26‑04‑2013 18:26:00

Misja

Wizja szkoły

,,Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja rozwojowi człowieka".

Jan Paweł II

 

Kierując się myślą naszego Patrona, pielęgnujemy zamiłowanie do uczenia się, do osobistego wzrostu, do stawania się coraz lepszym i pomagamy innym w takim dążeniu.
Tworzymy warunki pracy i nauki sprzyjające wykształceniu kompetentnego, zdrowego i twórczo myślącego absolwenta wychowanego przez wzajemnie się wspierający zespół ludzi.

MISJA SZKOŁY

 

Chcemy sprawić, aby każdy uczeń naszej szkoły chciał być dobry, aby chciał wziąć swój rozwój intelektualny, moralny i społeczny w swoje ręce z pełnym rozumieniem hierarchii wartości określonych w misji szkoły. Dlatego zajęcia w naszej szkole będą wymagały od młodzieży spojrzenia na siebie oczami innymi, szczerości i samokrytyki.
Nasi licealiści będą się uczyć tolerancji, zaradności i przedsiębiorczości w radzeniu sobie z problemami, a także odpowiedzialności za siebie i za innych. Bardzo nam zależy, aby nauczyli się planować swoją pracę i brać odpowiedzialność za swą wiedzę, rozwijać ciekawość badacza i obserwatora.
Mamy nadzieję, że nasza szkoła i jej cała kadra zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do pełnienia odpowiedzialnych obowiązków rodzinnych i obywatelskich, a także będzie wsparciem dla działań wychowawczych realizowanych przez dom rodzinny.
Cechy charakterystyczne naszej szkoły:

 • wspiera rozwój dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,
 • wykorzystuje różnorodność metod oraz indywidualizację nauczania,
 • stosuje spójne programy nauczania i oceniania,
 • zapewnia uczniom nabycie wiedzy i umiejętności, które dadzą im możliwość należytej samorealizacji oraz przyjęcia odpowiedzialności za własne wybory życiowe,
 • wspomaga wszechstronny rozwój osobowy uczniów we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, społecznym, moralnym i duchowym,
 • przygotowuje młodzież do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, hierarchizacji wartości, doskonalenia się,
 • wzmacnia zasady tolerancji i poczucie własnej tożsamości,
 • szeroko wykorzystuje technologie informacyjne w procesach nauczania i uczenia się,
 • współpracuje z rodzicami, instytucjami i organizacjami,
 • przygotowuje uczniów do stawania się obywatelami Europy.

Jesteśmy szkołą, w której najważniejsze jest pielęgnowanie zamiłowania
do uczenia się, do osobistego wzrostu, do stawania się coraz lepszym
i pomaganiu innym w tym samym dążeniu. Tworzymy warunki pracy i nauki sprzyjające wykształceniu kompetentnego, zdrowego i twórczo myślącego absolwenta wychowanego przez wzajemnie się wspierający zespół.

 

Wierzymy, że:

 1. każdy z nas odpowiedzialny jest za własne wybory
 2. wszyscy uczniowie mogą i chcą się uczyć
 3. najwyższą jakość kształcenia i wychowania można osiągnąć dzięki doskonałej współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami
 4. więzi międzyludzkie i poczucie wspólnoty umacniają się, gdy ludzie pracują razem
 5. system komunikowania się w szkole cechuje otwartość, uczciwość i udzielanie wsparcia
 6. nasze stosunki wzajemne oparte są na zrozumieniu i szacunku
 7. efekt procesu wychowawczego to harmonijny rozwój pomiędzy wiedzą, wartościami i czynami.

Misja naszej szkoły opiera się na wartościach takich jak:

miłość - pojmowana jako postawa, która wyzwala uczciwość, lojalność, zaufanie, szacunek, akceptację i poczucie bezpieczeństwa. Miłość to życzliwość, otwartość, wskazywanie dróg rozwoju emocjonalnego, gotowość do dawania pomocy.

mądrość - to chęć do zdobywania wiedzy i umiejętności wykorzystywania jej w życiu, dzielenie się doświadczeniami, ustawiczne dążenie do osiągnięcia pełni człowieczeństwa; świadomość tego co jest dobre, a co złe. Mądrość to również odpowiedzialność za to, co mówimy i czynimy.

wolność - to podejmowanie samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji, prawo do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji, to również tolerancja, czyli pozwalanie innym na bycie sobą, poszanowanie światopoglądów innych ludzi, to także prawo do obrony własnej godności.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dyrektora , w dniu:  16‑05‑2009 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2024 07:47:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive