Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego


Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji:

 1. Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński

 2. Agata Fazan – Sekretarz Powiatu Będzińskiego

 3. Bożena Łapaj – Radna Rady Powiatu Będzińskiego

 4. Zofia Gajdzik – Radna Rady Powiatu Będzińskiego

 5. Daria Paterek – Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji

 6. Patryk Trybulec – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

 7. Leszek Wyderka – Robotniczy Klub Sportowy „Grodziec”

 8. Anna Jaworecka – Stowarzyszenie „Akademia Sportu”

 9. Mariusz Zimoch – Czeladzki Klub Sportowy Czeladź

 10. Anna Brewka – Towarzystwo Powszechne Czeladź

 11. Teresa Wieczorek – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Siewierz

 12. Andrzej Machura – Ludowy Klub Sportowy „Ostoja” Żelisławice

 

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego dokona wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego.

§ 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego, w terminie od 15.02.2022 r. do 07.03.2022 r.

§ 2. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na formularzu stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXXII/353/2021 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

§ 3. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie karty zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17 (decyduje data wpływu).

§ 4. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5. Zgłoszenia zawierające braki (np. brak wymaganych podpisów na karcie zgłoszenia, niekompletnie wypełniona karta zgłoszenia), nie będą rozpatrywane.

Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Poźytku Publicznego 2022

 

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

1.    Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński
2.    Agata Fazan – Sekretarz Powiatu Będzińskiego
3.    Bożena Łapaj – Radna Rady Powiatu Będzińskiego
4.    Zofia Gajdzik – Radna Rady Powiatu Będzińskiego
5.    Daria Paterek – Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji
6.    Patryk Trybulec – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
7.    Maciej Fazan – Robotniczy Klub Sportowy „Grodziec”
8.    Bożena Krzemień – Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „W imieniu zwierząt”
9.    Andrzej Machura – Ludowy Klub Sportowy „Ostoja” Żelisławice
10.  Oliwer Topolski – Będziński Klub Sportowy „Sarmacja”
11.  Teresa Wieczorek – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Siewierz
12.  Halina Wiktor-Kubasik – Towarzystwo Powszechne „Czeladź”

 

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Zarząd Powiatu Będzińskiego dokona wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego.
§ 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego, w terminie od 28.02.2019 r. do 19.03.2019 r.
§ 2. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/481/2014 Rady Powiatu
Będzińskiego z dnia 27 lutego 2014 r. (Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego).
§ 3. Do karty zgłoszenia, o której mowa w § 2, obligatoryjnie należy załączyć oświadczenie kandydata
o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
§ 4. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie karty zgłoszenia wraz z wymaganym załącznikiem w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17 (decyduje data wpływu).
§ 5. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 6. Zgłoszenia zawierające braki (np. brak oświadczenia kandydata, brak wymaganych podpisów na karcie zgłoszenia, niekompletnie wypełniona karta zgłoszenia), nie będą rozpatrywane.

 

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

1)    Lidia Polak

2)    Anna Hetmańczyk

3)    Włodzimierz Trzcionka

4)    Radosław Baran

5)    Mariusz Kozłowski

6)    Magdalena Rzeźniczek-Mańka

7)    Anna Ślagórska

8)    Anna Koczur

9)    Halina Wiktor-Kubasik

10)  Teresa Jaskuła

11)  Henryk Bebak

12)  Małgorzata Miłoch

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

16‑03‑2016 08:51:50

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Będzińskiego dokona wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego.

§ 1.  Zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego, w terminie od 17.03.2016r. do 05.04.2016r.

§ 2.  Organizacje dokonują zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/481/2014 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 lutego 2014r. (Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

§ 3.  Do karty zgłoszenia, o której mowa w § 2, obligatoryjnie należy załączyć oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

§ 4.  Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie karty zgłoszenia wraz z wymaganym załącznikiem, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Sączewskiego 6 (decyduje data wpływu).

§ 5.  Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6.  Zgłoszenia zawierające braki (np. brak oświadczenia kandydata, brak wymaganych podpisów na karcie zgłoszenia, niekompletnie wypełniona karta zgłoszenia), nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty:
Plik doc Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego_293590.doc
16‑03‑2016 09:06:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr 47.16 Zarządu Powiatu Będzińskiego.pdf
16‑03‑2016 09:06:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
394KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ilona Krzysztofowicz-Szerszeń , w dniu:  11‑03‑2016 10:21:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Karolina Głowacz
email: kglowacz@powiat.bedzin.pl
, w dniu:  11‑03‑2016 10:21:21
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2022 10:21:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie